× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Men Job, hör nu mina ord,

lyssna till allt jag har att säga!
2 Se, jag öppnar nu mina läppar,
min tunga talar i min mun.
3 Mina ord kommer
från ett uppriktigt hjärta,
det jag förstår ska jag ärligt säga.
4 Guds Ande har gjort mig,
den Allsmäktiges livsande
ger mig liv.
5 Svara mig om du kan,
träd fram inför mig,
gör dig redo.
6 Se, inför Gud är vi båda lika,
också jag är formad av lera.
7 Se, rädsla för mig
behöver inte skrämma dig,
och min myndighet
ska inte trycka ner dig.

8 Men du sade inför mina öron,
så lydde orden jag hörde:
9 ”Jag är ren och utan synd,
jag är fläckfri och utan skuld.
10 Men se, han vill ansätta mig,
han räknar mig som sin fiende.
11 Han sätter mina fötter i stocken,
han vaktar på alla mina vägar.”

12 Där har du inte rätt, svarar jag dig,
för Gud är större än en människa.
13 Hur kan du förebrå honom
att han inte ger ett enda ord till svar*?
14 Gud talar både en och två gånger,
utan att man bryr sig om det.
15 I drömmen, i en syn om natten,
när sömnen fallit tung
över människorna
och de slumrar i sin bädd,
16 då öppnar han människornas öron
och bekräftar* deras tuktan
17 för att hindra människan
från en ogärning
och hålla henne borta från högmod.
18 Han bevarar hennes själ från graven
och hennes liv
från att falla för svärd.
19 Hon tuktas med plågor
på sin sjukbädd
och med ständiga smärtor i benen.
20 Hennes sinne äcklas av mat,
hennes själ vid den föda
hon älskade.
21 Hennes kött tärs bort
tills inget finns kvar,
hennes ben blottas
som förr inte syntes.
22 Hennes själ närmar sig graven,
hennes liv dödens makter.

23 Om det finns en ängel hos henne,
en medlare, en av tusen,
som förkunnar för människan
vad som är rätt,
24 då förbarmar sig Gud över henne
och säger:
”Rädda henne
från att fara ner i graven,
jag har funnit lösen för henne.”
25 Då får hennes kropp
ny ungdomskraft,
hon blir på nytt
som i sin ungdoms dagar.
26 Hon ber till Gud
och han har behag till henne,
hon får se hans ansikte med jubel.
Och Gud återger människan
hennes rättfärdighet.
27 Hon ska sjunga inför människorna:
”Jag syndade
och förvrängde det rätta,
men jag fick inte vad jag förtjänade.
28 Han friköpte min själ
från att hamna i fördärvet,
och mitt liv ska se ljuset.”
29 Se, allt detta gör Gud
med en människa,
både två och tre gånger,
30 för att återföra hennes själ
från graven
och låta livets ljus stråla över henne.

31 Ge akt, Job, och lyssna på mig!
Var stilla, så att jag får tala.
32 Men har du något att säga,
så svara mig, tala,
för jag vill gärna ge dig rätt.
33 Om inte, lyssna då till mig.
Var stilla, jag ska lära dig vishet.

Fotnoter
33:13ger ett enda ord till svar   Annan översättning: ”ger för sin sak”.
33:16bekräftar   Andra handskrifter (Septuaginta): ”skrämmer dem med”.

Parallellställen
33:61 Mos 2:7 Job 4:19 10:9 31:15 Pred 12:7.
33:9Job 9:21 10:7 16:17 23:10 27:5f.
33:10Job 13:24 16:9 19:11.
33:11Job 13:27.
33:13Jes 40:13.
33:16Job 36:10 15.
33:19Job 30:17 Ps 38:4.
33:23Hebr 1:14.
33:252 Kung 5:14 Ps 103:5.
33:26Job 22:27 Ps 50:15 Jes 58:9.
33:30Ps 56:14 103:4.