× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Har inte människan

ett slitsamt liv på jorden?
Är inte hennes dagar
som daglönarens dagar?
2 Hon är som en slav
som flämtar efter skugga,
som en daglönare
som väntar på sin lön.
3 Månader av elände
har jag fått till arvedel,
nätter av vedermöda
har blivit min lott.
4 Så snart jag har lagt mig frågar jag:
”När ska jag stiga upp?
När ska natten ta slut?”
Jag mättas av oro
ända till morgonen.
5 Min kropp täcks av maskar
och med en skorpa som av jord,
min hud skrumpnar och faller av.

6 Mina dagar flyr snabbare
än vävarens spole,
de försvinner utan hopp.
7 Tänk på att mitt liv är en vindfläkt,
att mitt öga inte längre
får se det goda.
8 Det öga som ser mig
ska inte mer iaktta mig,
om din blick söker mig
finns jag inte längre.
9 Ett moln löses upp och är borta,
den som farit ner i dödsriket
kommer inte upp igen.
10 Aldrig mer återvänder han
till sitt hus,
hans plats känner honom inte längre.

11 Därför vill jag inte lägga band
på min mun,
jag vill tala i min andes ångest,
jag vill klaga i min själs
bedrövelse.
12 Jag är väl inte ett hav
eller ett havsodjur,
så att du måste sätta ut vakt
mot mig?
13 När jag säger:
”Min bädd ska trösta mig,
min viloplats ska lindra min oro”,
14 då skrämmer du mig med drömmar
och skräckslår mig med syner.
15 Hellre vill jag bli kvävd,
hellre dö än vara ett benrangel.
16 Jag är trött på det här,
jag kommer inte att leva för evigt.
Låt mig vara,
för mina dagar är en vindfläkt.

17 Vad är då en människa,
att du gör så stor sak av henne,
ger akt på henne så noga,
18 synar henne var morgon,
prövar henne vart ögonblick?
19 När ska du vända din blick
ifrån mig,
ge mig tid att svälja min saliv?
20 Har jag syndat, vad gör det dig,
du människornas bevakare?
Varför har du gjort mig
till din måltavla
och låtit mig bli en börda
för mig själv*?
21 Varför förlåter du inte min synd
och tar bort min skuld?
Snart ska jag ligga i stoftet,
du kommer att söka efter mig
men jag finns inte mer.

Fotnoter
7:20för mig själv   Andra handskrifter (Septuaginta): ”för dig”.

Parallellställen
7:1Pred 1:1f 2:1f 3:1f 4:1f 6:1f 7:1f.
7:5Job 2:7 19:26.
7:6Job 17:11 15f 19:10 Ps 90:9 102:12 Jes 38:12.
7:7Job 8:9 9:25 Ps 78:39 90:9f Jak 4:14.
7:10Job 8:18 20:9 Ps 103:16.
7:11Job 10:1.
7:16Job 9:21 10:1 1 Kung 19:4 Jona 4:3.
7:17Ps 8:5 144:3 Hebr 2:6.
7:19Job 14:6 Ps 39:14.