× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens dag

1 Blås i basun på Sion,

låt larmet ljuda
på mitt heliga berg
så att alla som bor i landet darrar,
för Herrens dag kommer,
den är nära,
2 en dag av mörker och töcken,
en dag av moln och dimma.
Som gryningen
breder ut sig över bergen
kommer ett stort
och mäktigt folk,
vars like inte har funnits
och aldrig ska uppstå igen
under kommande släkten.
3 Framför dem
går en förtärande eld,
bakom dem
en brännande låga.
Landet framför dem
var som Edens lustgård,
bakom dem är öde öken.
Ingen kommer undan dem.
4 De liknar hästar,
de rusar fram som stridshästar.
5 De spränger fram
över bergens toppar
med ett muller som av vagnar,
med ett dån som när eldens lågor
förtär strå,
som ett mäktigt folk,
ordnat till strid.

6 Framför dem grips folken av skräck,
alla ansikten bleknar*.
7 Som hjältar jagar de fram,
som stridsmän stiger de upp
på murarna.
Var och en går sin väg rakt fram,
ingen viker av från sin bana
8 Den ene tränger inte den andre,
var och en går sitt givna spår.

Mitt igenom vapnen störtar de fram
utan att hejdas*.
9 De stormar in i staden,
rusar fram på murarna,
klättrar upp på husen,
går in genom fönstren
som tjuvar.

10 Inför dem darrar jorden,
himlen bävar,
solen och månen förmörkas
och stjärnorna mister sitt sken.
11Herren låter sin röst höras
framför sin här.
Mycket stor är hans armé,
stark är den som utför
hans order,
för Herrens dag är stor
och mycket skrämmande.
Vem kan uthärda den?
Kallelse till omvändelse
12 Men nu, säger Herren,
vänd om till mig
av hela ert hjärta,
med fasta, gråt och klagan.
13 Riv sönder era hjärtan,
inte era kläder,
och vänd om till Herren er Gud,
för han är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och stor i nåd,
och han ångrar det onda.
14 Vem vet?
Kanske vänder han om
och ångrar sig
och lämnar kvar en välsignelse
efter sig
till matoffer och drickoffer
åt Herren er Gud.

15 Blås i basun på Sion,
pålys en helig fasta,
utropa en helig sammankomst.
16 Samla folket,
helga församlingen,
kalla samman de äldste,
samla de små barnen,
också dem som diar vid bröstet.
Låt brudgummen komma ut
ur sitt rum
och bruden ur sin kammare.
17 Låt prästerna, Herrens tjänare,
gråta mellan förhuset och altaret
och säga:
Herre, skona ditt folk
och låt inte din arvedel hånas
och bli en nidvisa
bland hednafolken.
Varför ska det få sägas bland folken:
Var är deras Gud?”
Herrens svar
18 Då fylldes Herren
av lidelse för sitt land,
och han förbarmade sig
över sitt folk.
19Herren svarade
och sade till sitt folk:
Se, jag ska sända er
säd och vin och olja
så att ni blir mätta.
Och jag ska inte
låta hednafolken håna er längre.
20 Fienden från norr
ska jag driva långt bort ifrån er,
jag ska driva ut honom
till ett torrt och öde land,
hans förtrupp till havet i öster
och hans eftertrupp till havet
i väster.*
Stank ska stiga från honom,
ja, vidrig lukt ska stiga
från honom,
för han har gjort stora ting.

21 Var inte rädd, du land!
Jubla och gläd dig,
för Herren har gjort stora ting.
22 Var inte rädda, ni markens djur,
för ödemarkens beten grönskar
och träden bär sin frukt,
fikonträden och vinstockarna
ger sin rikedom.
23 Jubla, ni Sions barn,
gläd er i Herren er Gud,
för han ger er Läraren*
till rättfärdighet.
Han ska sända er rikligt med regn,
både höstregn och vårregn
som tidigare.

24 Så ska tröskplatserna fyllas med säd
och pressarna flöda över
av vin och olja.
25 Jag ska gottgöra er för åren
som åts upp av gräshopporna
och gräsbitarna,
av gräsätarna och gräsgnagarna,
den stora här
som jag sände ut mot er.
26 Ni ska äta och bli mätta,
och ni ska lova*
Herren er Guds namn,
han som har handlat
så underbart med er,
och mitt folk ska aldrig mer
komma på skam.
27 Ni ska förstå att jag är mitt i Israel,
att jag är Herren er Gud
och ingen annan.
Och mitt folk ska aldrig mer
komma på skam.

28 Och det ska ske därefter
att jag utgjuter min Ande
över allt kött.
Era söner och era döttrar
ska profetera,
era gamla ska ha drömmar
och era unga ska se syner.*
29 Ja, över tjänare och tjänarinnor
ska jag i de dagarna
utgjuta min Ande.
30 Och jag ska göra tecken
på himlen och på jorden,
blod, eld och rökpelare.
31 Solen ska vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och skrämmande.
32 Och det ska ske att var och en
som åkallar Herrens namn
ska bli frälst.
På Sions berg och i Jerusalem
ska det finnas en räddad skara,
så som Herren har sagt,
bland de överlevande
som Herren kallar.*

Fotnoter
2:6bleknar   Oklar betydelse. Annan översättning: ”blossar röda”.
2:8utan att hejdas   Grundtextens innebörd är osäker.
2:20havet i öster … havet i väster   Döda havet och Medelhavet.
2:23Läraren till rättfärdighet   Annan översättning: ”höstregnet i rätt tid”. Gud gav det livsnödvändiga regnet när förbundet efterlevdes (3 Mos 26:4 , 5 Mos 11:14 ).
2:26äta … bli mätta … lova   Anspelning på den utlovade välsignelsen i 5 Mos 8:10 .
2:28f Citeras av Petrus i Apg 2:17f som profetia om Andens utgjutelse på pingstdagen.
2:32 Citeras av Paulus i Rom 10:13 som profetia om frälsning genom tro på Kristus.

Parallellställen
2:1Jes 13:9f Joel 1:15 Sef 1:16.
2:22 Mos 10:14 11:6 Joel 1:6 Amos 5:18 20 Sef 1:15.
2:6Jes 13:8 Nah 2:10.
2:9Jer 9:21.
2:10Jes 13:10 Jer 10:10 Hes 32:7 Joel 3:15 Matt 24:29 Luk 21:25 Upp 6:12.
2:11Ps 103:20f Jer 30:7 Sef 1:14f Mal 3:2.
2:12Ords 28:13 Jes 45:22 Hes 33:11 Hos 12:7 14:2 Mal 3:7.
2:132 Mos 34:6f 4 Mos 14:18 1 Sam 15:29 Neh 9:17 Ps 51:19 86:5 15 103:8 145:8f Jona 4:2.
2:14Jer 18:8 Joel 1:9 13 Jona 3:9 Hagg 2:19.
2:154 Mos 10:2 Joel 1:14 Jona 3:5.
2:16Ps 8:3.
2:172 Mos 32:12 Ps 42:4 11 79:9f 115:2 Joel 1:9 Mika 7:10.
2:195 Mos 28:11f.
2:20Jer 1:13f 4:6.
2:223 Mos 26:4 20 Joel 1:12 20 Sak 8:12.
2:235 Mos 11:14 Jer 5:24 Matt 23:10 Joh 3:2 Rom 3:21f.
2:24Ords 3:10.
2:27Jes 45:5 46:9.
2:28Jes 44:3 Apg 2:17f Gal 4:6f.
2:32Jes 2:3 Ob v 17 Rom 10:13.