× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Detta är Herrens ord som kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia*, när Josia*, Amons son, var kung i Juda.

Herrens stora vredesdag
2 Jag ska sopa bort allt
från jordens yta, säger Herren.
3 Jag ska sopa bort människor
och djur,
jag ska sopa bort himlens fåglar
och havets fiskar,
och dem som förleder
tillsammans med
de ogudaktiga.
Jag ska utrota människorna
från jordens yta,
säger Herren.

4 Jag ska sträcka ut handen mot Juda
och mot alla som bor i Jerusalem.
Jag ska utrota från denna plats
vad som finns kvar av Baal,
avgudaprästernas namn
tillsammans med prästerna,
5 dem som tillber himlens här på taken
och dem som tillber och svär
vid Herren
men också svär vid Malkam*,
6 dem som vikit bort från Herren
och varken har sökt Herren
eller frågat efter honom.

7 Var stilla inför Herren Gud,
för Herrens dag är nära.
Herren har förberett ett slaktoffer,
han har helgat dem
han har inbjudit.
8 Och det ska ske
på dagen för Herrens slaktoffer
att jag ska straffa furstarna
och kungasönerna
och alla som klär sig
i utländska kläder*.
9 På den dagen ska jag straffa
alla som hoppar över tröskeln*,
dem som fyller sin herres hus
med våld och svek.

10 Och det ska ske på den dagen,
säger Herren,
att sorgerop hörs från Fiskporten
och jämmer från Nya staden
och ett mäktigt dån från höjderna.
11 Jämra er,
ni som bor i Mortelkvarteret,
för det är slut med hela skaran
av köpmän,
alla som handlar med silver
utrotas.
12 Och det ska ske på den tiden
att jag söker igenom Jerusalem
med lyktor
och straffar dem som sitter där
i lugn och ro*
och säger i sina hjärtan:
”Inte gör Herren något gott
och inte gör han något ont.”
13 Och det ska ske
att deras ägodelar
lämnas till plundring
och deras hus läggs öde.
De ska bygga hus
men inte få bo i dem,
de ska plantera vingårdar
men inte få dricka vinet från dem.
Herrens stora dag
14Herrens stora dag är nära,
nära och kommer med hast.
Hör, det är Herrens dag!
Då ropar hjältarna i ångest.
15 Den dagen är en vredens dag,
en dag av ångest och nöd,
en dag av ödeläggelse
och förödelse,
en dag av mörker och dimma,
en dag av moln och dis,
16 en dag då hornstöt och härskri höjs
mot de befästa städerna
och de höga murtornen.
17 Då ska jag ge människorna
sådan ångest
att de går omkring som blinda,
därför att de har syndat
mot Herren.
Deras blod ska spridas som stoft
och deras inälvor som gödsel.
18 Varken deras silver eller deras guld
ska kunna rädda dem
Herrens vredes dag.
Av hans lidelses eld
ska hela jorden förtäras,
för fullständigt och med hast
ska han göra slut på alla
som bor på jorden.

Inledning till boken
Profeten Sefanja (”Herren gömmer/skyddar”) verkade i Juda rike under kung Josias tid, 640-609 f Kr (1:1). Liksom sin förfader kung Hiskia (1:1) gick han till rätta med folkets synkretism och avguda­dyrkan (1:4-9). Kung Josia började rensa ut avgudarna från år 628 f Kr (2 Krön 34:3) och genomförde en stor reformation år 622 f Kr (2 Kung 22:3f).

Bokens genomgående tema är ”Herrens dag”, då Gud ska gripa in och döma både det avfallna Juda (kap 1) och de andra folken (kap 2). Men efter Guds dom över ondskan (3:1f) ska han upprätta de omvända från både Israel och hednafolken (3:9f). Den mest kända versen är Guds kärleksförklaring till Sion i 3:17.

Fotnoter
1:1Hiskia   Troligen den berömde kungen (regerade ca 715-687 f Kr) som återupprättade tron på Israels Gud (2 Kung 18- 20, 2 Krön 29- 32).
1:1Josia   Älskad reformator som regerade 640-609 f Kr (2 Kung 22- 23).
1:5Malkam   Troligen ammoniternas avgud Milkom (1 Kung 11:33 ). Annan översättning: ”deras kung”.
1:8utländska kläder   Israeliternas kläder skulle påminna om förbundet med Gud (4 Mos 15:39 ). Kulturimport kunde medföra seder förknippade med avgudakulter (jfr t ex 2 Kung 16:10f ).
1:9alla som hoppar över tröskeln   En hednisk vidskepelse (se 1 Sam 5:5 ).
1:12i lugn och ro   Ordagrant: ”på sin drägg” (bottensatsen i vinet).

Parallellställen
1:2Jer 8:13.
1:3Hos 4:3.
1:42 Kung 23:4f.
1:5Jer 19:13 49:1 3.
1:71 Sam 16:5 Jes 13:3 34:6 Jer 46:10 Hab 2:20 Sak 2:13.
1:82 Kung 25:6f Jer 39:5f.
1:102 Kung 22:14 Neh 3:3.
1:12Jer 48:11f.
1:135 Mos 28:30 38f Amos 5:11 9:14 Mika 6:15.
1:14Hes 30:3 Joel 1:15 2:1f Mal 4:5.
1:15Jer 30:7 Joel 2:1f Amos 5:18 20.
1:18Job 20:20 Ords 11:4 Jes 13:17 Hes 7:19 Sef 3:8 Hagg 2:8.