× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus är den sanna vinstocken

1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er.

4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 8 Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

9 Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 11 Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.

12 Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.

Hatade av världen

18 Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er*. 19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.*21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

22 Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd*. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23 Den som hatar mig hatar också min Far. 24 Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min Far. 25 Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak.*

26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 27 Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.


Fotnoter
15:18före er   Annan översättning: "mer än er".
15:20vad jag sagt   Joh 13:16 .
15:22utan synd   Alltså utan skuld för sin synd (jfr Rom 5:13 ).
15:25 Ps 35:19 , 69:5 .

Parallellställen
15:2Matt 3:10.
15:3Joh 13:10.
15:4Joh 6:56.
15:51 Kor 12:12 2 Kor 3:5.
15:6Matt 3:10.
15:7Joh 14:13.
15:8Matt 5:16 Fil 1:11.
15:10Joh 8:29.
15:11Joh 16:24 1 Joh 1:4.
15:12Joh 13:34 Ef 5:2.
15:13Joh 10:11 Rom 5:7f.
15:14Matt 12:50.
15:16Joh 14:12f.
15:18Joh 7:7 1 Joh 3:13.
15:19Joh 17:14 1 Joh 4:5.
15:20Matt 10:24f.
15:21Matt 5:11.
15:22Luk 12:47 Joh 9:41.
15:23Luk 10:16.
15:24Joh 10:37.
15:26Joh 14:26.
15:27Apg 1:8 21.