× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus tvättar lärjungarnas fötter

1 Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han älskade dem in i det sista.

2 De åt kvällsmåltiden, och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. 3 Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. 4 Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. 5 Sedan hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter* och torka dem med handduken som han hade runt midjan.

6 När han kom till Simon Petrus, sade denne till honom: "Herre, ska du tvätta mina fötter?" 7 Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det." 8 Petrus sade: "Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter!" Jesus svarade: "Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig." 9 Simon Petrus sade: "Herre – inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet!" 10 Jesus svarade: "Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla." 11 Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att inte alla var rena.

12 När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? 13 Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, för det är jag. 14 Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 15 Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. 16 Jag säger er sanningen: Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren* är inte större än den som har sänt honom. 17 När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det.

Jesus förutsäger Judas förräderi

18 Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men Skriften ska fullbordas: Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig*. 19 Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att Jag Är. 20 Jag säger er sanningen: Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig."

21 När Jesus hade sagt detta, skakades han i sin ande och vittnade: "Jag säger er sanningen: En av er ska förråda mig." 22 Lärjungarna såg på varandra och undrade osäkert vem han kunde mena. 23 En av hans lärjungar, den som Jesus älskade*, låg till bords vid Jesu sida*. 24 Simon Petrus gav tecken till honom att fråga vem han talade om. 25 Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sade: "Herre, vem är det?" 26 Jesus svarade: "Det är han som får brödet som jag doppar." Han doppade sin brödbit och gav den till Judas, Simon Iskariots son.

27 När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus sade till honom: "Det du gör, gör det snart!" 28 Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sade så till honom. 29 Judas hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sade åt honom att köpa något som de behövde till högtiden eller ge något till de fattiga. 30 När han hade tagit brödet gick han genast ut. Det var natt.

Jesus är nu förhärligad

31 När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. 32 Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart.

33 Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. 34 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. 35 Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

36 Simon Petrus sade till honom: "Herre, vart går du?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig." 37 Petrus frågade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig." 38 Jesus svarade: "Ska du ge ditt liv för mig?* Jag säger dig sanningen: Tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig tre gånger.


Fotnoter
13:5tvätta lärjungarnas fötter   En tjänares uppgift, jfr 1 Sam 25:41 .
13:16budbäraren   Annan översättning: "aposteln".
13:18lyfte sin häl mot mig   Dvs bedrog mig (jfr 1 Mos 25:26 med not). Citat ur Ps 41:10 .
13:23den som Jesus älskade   Troligen evangeliets författare, aposteln Johannes (jfr 21:24 ).
13:23vid Jesu sida   Annan översättning: "vid Jesu bröst" (jfr vers 25).
13:38Ska du ge ditt liv för mig?   Annan översättning: "Du ska ge ditt liv för mig" (jfr 21:19 ).

Parallellställen
13:2Luk 22:3.
13:3Matt 11:27 28:18 Joh 3:35.
13:10Joh 15:3.
13:11Joh 6:64.
13:13Matt 23:8 10.
13:14Luk 22:27.
13:151 Petr 2:21.
13:16Matt 10:24f.
13:20Matt 10:40 Luk 9:48.
13:21Matt 26:21f Mark 14:18f Luk 22:21.
13:23Joh 19:26 21:20.
13:27Luk 22:3.
13:29Joh 12:6.
13:31Joh 12:23.
13:33Joh 7:34 8:21.
13:343 Mos 19:18 Joh 15:12f 1 Joh 2:7f.
13:36Joh 7:35f 21:18f.
13:37Matt 26:33f Mark 14:29f Luk 22:33f.