× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sions elände och vanära

1 Så matt guldet har blivit,

det ädlaste guldet förvandlats!
Heliga ädelstenar ligger spridda
i varje gathörn.
2 Sions ädlaste söner
skattades som fint guld.
Nu räknas de som lerkärl,
som verk av krukmakarhänder.
3 Till och med schakaler
räcker fram sina spenar
och låter ungarna dia,
men dottern mitt folk
har blivit grym*,
som strutsen i öknen.
4 Dibarnets tunga fastnar
i gommen av törst.
Små barn ber om bröd,
men ingen ger dem något.
5 De som förr åt läckerheter
tynar bort på gatorna.
De som växte upp i purpur*
ligger nu i dyn.
6 Missgärningen hos dottern mitt folk
är större än synden i Sodom,*
som ödelades på ett ögonblick
utan att röras av människohänder.
7 Hennes furstar glänste mer än snö,
de var vitare än mjölk,
deras kroppar var rödare än korall,
deras gestalter var som safir.
8 Nu är deras ansikten mörkare än sot,
man känner inte igen dem
på gatorna.
Deras hud stramar över benen,
den är torr som trä.
9 Lyckligare var de som dödades
med svärd
än de som nu dödas av hunger,
som tynar bort i plåga
av brist på markens frukter.
10 Med egna händer
har ömsinta mödrar kokat
sina barn
för att ha dem till föda
när dottern mitt folk gick under.
11Herren tömde ut sin vrede,
han öste ut sin vredesglöd.
I Sion tände han en eld
som förtärde dess grundvalar.
12 Ingen av jordens kungar
hade trott det,*
ingen av världens invånare,
att någon ovän eller fiende
skulle komma in
genom Jerusalems portar.
13 Det kom för hennes profeters synder
och hennes prästers
missgärningar,
för att de spillde rättfärdigas blod
där inne i staden.
14 Som blinda irrar de på gatorna,
fläckade av blod
så att ingen vågar röra
deras kläder.
15 ”Bort! Oren!”
ropar man till dem.
”Bort, bort! Rör dem inte!”
De flyr, de irrar omkring.
Bland hednafolken säger man:
”Här får de inte bo längre.”
16Herren själv har skingrat dem,
han vill inte ta sig an dem mer.
Prästerna får ingen respekt,
de äldre får ingen barmhärtighet.
17 Våra ögon sviker oss
när vi förgäves söker efter hjälp.
Vi har spanat och spanat
efter ett folk som ändå inte kan
rädda oss.*
18 De vaktar på våra steg
så att vi inte vågar gå
på våra gator.
Vårt slut är nära,
våra dagar är ute,
ja, vårt slut har kommit.
19 Våra förföljare var snabbare
än himlens örnar.
De jagade oss över bergen
och låg på lur i öknen för oss.
20 Vår livsande, Herrens smorde,*
fångades i deras fallgropar.
Om honom sade vi:
”I hans skugga ska vi leva
bland hednafolken.”
21 Gläd dig och jubla, dotter Edom*,
du som bor i landet Us.
Bägaren ska komma till dig också,
du ska bli drucken
och ligga naken.
22 Straffet för din skuld har nått sitt slut,
dotter Sion.
Han ska inte mer föra bort dig
i fångenskap.
Men din skuld, dotter Edom,
ska han straffa,
han ska avslöja dina synder.

Fotnoter
4:3grym   Strutsen lämnar sina ägg direkt på marken och var därför en bild för bristande omsorg (jfr Job 39:16f ).
4:5purpur   Antikens dyraste färg. Den utvanns ur havssnäckor och var värd sin vikt i silver.
4:6Sodom   Stad vid Döda havet som utplånades för sin ondska (1 Mos 19, Hes 16:49f , Jud v 7 ).
4:12Ingen ... hade trott det   Sion ansågs ointagligt så länge man hade Guds beskydd (Ps 46, 48).
4:17ett folk som ändå inte kan rädda oss   Egypten, vars militära hjälp svek (Jer 2:36 , 37:7 , Jes 30:2f ).
4:20HERRENS smorde   Guds utvalde, helgade kung, en förebild till Messias/Kristus (Apg 10:38 ). De sista kungarna var Jojakin (598-597 f Kr) och Sidkia (597-587 f Kr). Se 2 Kung 24:8f .
4:21Edom   Grannfolk i sydöst som hade sett på Jerusalems förstöring med skadeglädje (jfr Ps 137:7 , Hes 25:12f och Ob vers 11).

Parallellställen
4:2Jer 19:11.
4:3Job 39:16f Jes 49:15.
4:4Ps 137:6 Jer 14:3 Klag 2:11f.
4:61 Mos 18:20 19:24f Jer 20:16 Hes 16:46f Matt 10:15 11:24.
4:9Jer 8:3.
4:103 Mos 26:29 5 Mos 28:53 2 Kung 6:29 Jer 19:9 Klag 2:10 Hes 5:10.
4:11Jer 17:27 Klag 2:3 Hes 7:8.
4:13Jer 5:31 23:21 26:8f Matt 23:35.
4:145 Mos 28:29 Jes 59:10.
4:153 Mos 13:45 Jer 49:5.
4:16Jes 47:6 Klag 5:12.
4:17Jes 30:5 7.
4:202 Kung 25:5f Jer 52:8f.
4:21Ps 137:7 Jer 25:15f 49:12 Hes 25:12f.
4:22Jes 40:2 Jer 33:7.