× 
 Från
 Till
 Metod

 

II. SION OCH FRÄLSNINGEN FRÅN SYNDEN (Kap 49-57)

Messias, Herrens tjänare

1 Hör på mig, ni kustländer,

lyssna, ni folk
som bor i fjärran!
Herren kallade mig
redan i moderlivet,
han nämnde mitt namn
redan i min mors sköte.
2 Han gjorde min mun
till ett skarpt svärd*
och gömde mig
i skuggan av sin hand.
Han gjorde mig till en vass pil
och dolde mig i sitt koger.
3 Han sade till mig:
"Du är min tjänare, Israel,
genom dig
vill jag förhärliga mig."
4 Men jag tänkte:
"Förgäves har jag ansträngt mig,
utan nytta förbrukat min kraft.
Men min rätt är hos Herren
och min lön hos min Gud."

5 Och nu säger Herren,
han som från moderlivet
formade mig till sin tjänare
för att föra Jakob tillbaka till honom
så att Israel samlas hos honom,
för jag är ärad i Herrens ögon
och min Gud är min styrka –
6 han säger: Det är för lite
att du bara är min tjänare
som upprättar Jakobs stammar
och för tillbaka de bevarade
av Israel.
Jag ska sätta dig
till ett ljus för hednafolken,
för att du ska bli min frälsning
ända till jordens yttersta gräns.*
7 Så säger Herren,
Israels återlösare, hans Helige,
till honom som är föraktad
av varje själ,
till honom som är avskydd
av folken,
till honom som är
härskares tjänare:
Kungar ska se det och resa sig,
furstar ska se det och tillbe
eftersom Herren är trofast,
Israels Helige
som har utvalt dig.

8 Så säger Herren:
Jag bönhör dig i nådens tid,
jag hjälper dig
på frälsningens dag.
Jag ska bevara dig
och göra dig till ett förbund
för folket,
för att upprätta landet
och fördela
de förödda arvslotterna,*
9 för att säga till de fångna: "Kom ut",
och till dem som sitter i mörkret:
"Visa er!"
De ska finna bete längs vägarna,
betesmark på alla kala höjder.
10 De ska varken hungra eller törsta,
ökenhettan och solen
ska inte skada dem,
för deras förbarmare ska leda dem
och föra dem till vattenkällor.*
11 Jag ska göra alla mina berg
till jämna vägar,
och mina banade vägar
ska byggas höga.
12 Se, där kommer de fjärran ifrån,
några från norr
och andra från väster,
några från sineernas land*.
13 Jubla, ni himlar,
och gläd dig, du jord,
brist ut i jubel, ni berg,
för Herren tröstar sitt folk
och förbarmar sig
över sina betryckta.
Herren har inte glömt Sion
14 Men Sion säger:
"Herren har övergett mig,
Herren har glömt mig."
15 Kan en mor glömma sitt lilla barn,
att förbarma sig över sin livsfrukt?
Och även om hon skulle glömma,
så glömmer jag inte dig.
16 Se, jag har skrivit* dig
på mina händer.
Dina murar står ständigt inför mig.
17 Dina söner* skyndar sig tillbaka,
de som förstört och ödelagt dig
drar bort ifrån dig.
18 Lyft din blick och se dig omkring!
Alla samlas och kommer till dig.
Så sant jag lever, säger Herren,
du ska få klä dig i dem alla
som smycken
och fästa dem omkring dig
likt en brud.
19 Du var i ruiner, ödelagd,
ditt land var förött –
nu blir du för trång att bo i,
och de som slukade dig
ska vara långt borta.
20 Du ska få höra hur barnen
från din barnlöshets tid säger:
"Platsen är för trång för mig,
ge mig plats så att jag kan bo här."
21 Då ska du säga i ditt hjärta:
"Vem har fött dessa åt mig?
Jag var ju barnlös och ofruktsam,
landsflyktig och fördriven.
Vem har fostrat dem?
Jag var ju lämnad ensam,
varifrån kommer de?"

22 Så säger Herren Gud:
Se, jag ska lyfta min hand till folken,
resa mitt baner för hednafolken.
Då ska de komma
med dina söner i sin famn
och bära dina döttrar på sina axlar.
23 Kungar ska vara dina barns vårdare
och furstinnor dina ammor.
De ska falla ner för dig
med ansiktet mot jorden
och slicka stoftet vid dina fötter.
Och du ska inse att jag är Herren,
och att de som hoppas på mig
inte kommer på skam.

24 Kan man ta bytet från den starke
eller rycka fångarna från tyrannen*?
25 Ja, så säger Herren:*
Den starkes fångar
ska tas ifrån honom,
bytet ryckas från tyrannen.
Jag ska själv strida
mot dina motståndare,
jag ska själv rädda dina barn.
26 Jag ska låta dina förtryckare
äta sitt eget kött
och bli druckna av sitt eget blod,
som av sött vin.
Då ska allt levande förstå
att jag, Herren, är din Frälsare,
att Jakobs Mäktige
är din återlösare.

Fotnoter
49:2mun … svärd   Ordet för "mun" betyder också "svärdsegg". Jfr Upp 1:16 , Ef 6:17 .
49:6 Citeras av Paulus i Apg 13:47 som profetia om hedningarnas frälsning. Ordet "frälsning" heter på hebreiska jeshuá (jfr namnet Jeshúa , Jesus, Matt 1:21 ).
49:8 Citeras av Paulus i 2 Kor 6:2 .
49:10 Citeras i Upp 7:16f .
49:12sineernas land   Osäker syftning. Har traditionellt tolkats som Kina, men kan också (enligt Jesajarullen från Qumran) syfta på Aswan vid Egyptens södra gräns, där det fanns en judisk befolkning i Elefantine (se not till Jer 44:1 ).
49:16skrivit   Ordagrant: "ristat" (som på en lertavla).
49:17söner   Andra handskrifter (Qumran och Septuaginta): "byggare".
49:24tyrannen   Andra handskrifter: "den som har segerns rätt".
49:25 Citeras av Jesus i Matt 12:29 , Mark 3:27 , Luk 11:21 för att visa hans seger över Satan.

Parallellställen
49:1Jes 44:2 24 Jer 1:5 Luk 1:30f.
49:2Jes 51:16 Hebr 4:12 Upp 1:16 2:12 16 19:15 21.
49:3Jes 44:23 Joh 17:4.
49:6Ps 22:28 Jes 42:6 45:22 60:3 Luk 2:32 Apg 13:47.
49:7Jes 43:14 52:14f 53:3.
49:8Jes 42:6 Luk 4:19 2 Kor 6:2.
49:9Jes 61:1 Luk 4:18.
49:10Ps 23:2 121:6 Upp 7:16.
49:12Jes 43:6 60:4.
49:13Ps 69:35 96:11 98:4 Jes 44:23 55:12 Upp 12:12.
49:14Ps 13:2 42:10 Jer 8:19f.
49:151 Kung 3:26 Ps 9:13 Jes 54:10.
49:18Jes 60:4.
49:20Jes 54:1f.
49:22Jes 13:2 62:10 Jer 50:2.
49:23Ps 25:3 72:9 Jes 60:14 16 Mika 7:17 Rom 9:33.
49:24Matt 12:29 Luk 11:21.
49:25Jer 31:11 50:34.
49:26Jes 37:20 51:23.