× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. 2 Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade* i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

4 Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. 5 För även om jag inte är hos er kroppsligen, så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. 6 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, 7 rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över.

Kristus är trons grund

8 Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter* och inte på Kristus. 9 I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni uppfyllda*, han som är huvudet över alla härskare och makter.

11 I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft*, han som uppväckte honom från de döda. 13 Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser 14 och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. 15 Han avväpnade* härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset*.

I Kristus är friheten

16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten* är Kristus. 18 Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av "ödmjukhet*" och ängladyrkan, som pratar på om det han har sett* och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne*. 19 Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av leder och senor.

20 Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni er då som om ni levde i världen och böjer er under bud som 21 "ta inte", "smaka inte", "rör inte"? 22 Allt detta gäller sådant som ska användas och för-brukas – det rör sig om människors bud och läror. 23 Visserligen ser det ut som vishet, med självvald fromhet, "ödmjukhet" och späkning av kroppen, men det har inget värde utan tillfredsställer bara det köttsliga sinnet.


Fotnoter
2:2förenade   Annan översättning: "undervisade".
2:8makter   Annan översättning: "stadgar" (även i 2:20 ).
2:10uppfyllda   Annan översättning: "kompletta".
2:12tron på Guds kraft   Annan översättning: "tron som Gud verkar" (jfr Ef 1:19 ).
2:15avväpnade   Annan översättning: "klädde av", liksom en romersk fältherre vid triumftåget lät besegrade krigsfångar gå nakna framför hans vagn.
2:15på korset   Ordagrant: "på det". Annan översättning: "genom honom (Kristus)".
2:17verkligheten    Ordagrant: "kroppen", den verklighet som har förebådats av skuggbilden i GT:s profetior.
2:18ödmjukhet   Ordet, som här brukas i nedsättande mening, förklaras närmare i vers 23 där den falska ödmjukheten förknippas med sträng, självvald askes.
2:18det han har sett   Andra handskrifter: "det han inte har sett".
2:18sitt köttsliga sinne   Behärskat av lägre mänskliga begär, inte av Guds Ande (jfr Rom 8:5f , Gal 5:16f ).

Parallellställen
2:1Fil 1:30 4:13.
2:2Ef 3:18f Kol 1:26 4:3.
2:3Jes 45:3 1 Kor 1:24 30.
2:4Rom 16:17f Ef 5:6.
2:51 Kor 5:3 Kol 1:23.
2:61 Tess 4:1.
2:7Ef 2:21f 1 Tess 5:18.
2:8Gal 4:3 9f Ef 2:2.
2:9Joh 1:14 Kol 1:15 19.
2:10Ef 1:21.
2:115 Mos 10:16 Rom 2:29 Ef 4:22.
2:12Rom 6:4 Kol 3:1.
2:13Ef 2:1.
2:14Ef 2:15 1 Petr 2:24.
2:15Joh 12:31 Kol 1:13.
2:163 Mos 11:2f Rom 14:3f Gal 4:10.
2:17Hebr 8:5 10:1.
2:19Ef 2:21 4:15f.
2:20Rom 6:3f Gal 4:3 9.
2:211 Tim 4:3.
2:22Jes 29:13 Matt 15:9f Kol 2:8.