× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra.

4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! 6 Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. 10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Den rivna skiljemuren

11 Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. 12 På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte*. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.

13 Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. 14 Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren*, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. 17 Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, 22 och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden.


Fotnoter
2:12löfte   Dvs om Messias (jfr Gal 3:16f , Hebr 6:13f ).
2:14skiljemuren   I Jerusalems tempel fanns en mur som vid dödsstraff utestängde hedningar från Israels inre förgård. En inskription från denna mur finns bevarad till idag.

Parallellställen
2:1Luk 15:24 Kol 2:13.
2:2Joh 8:44 Kol 1:13.
2:3Kol 3:7.
2:4Rom 5:8.
2:5Rom 6:4f Kol 2:13.
2:6Ef 1:20 Fil 3:20.
2:7Ef 1:7.
2:8Rom 3:24 Gal 2:16.
2:9Rom 3:20 27.
2:102 Kor 5:17.
2:11Ef 5:8.
2:12Rom 9:4 1 Tess 4:13.
2:13Ef 2:17 Kol 1:20.
2:14Gal 3:28
2:15Jes 9:6f 2 Kor 5:17 Kol 2:14.
2:16Rom 5:10.
2:17Jes 52:7.
2:18Rom 5:2 Hebr 10:19.
2:19Ef 3:6 Fil 3:20.
2:20Ps 118:22 Matt 16:18 1 Kor 3:11 1 Petr 2:4f.
2:211 Kor 3:16 Ef 4:16.
2:221 Petr 2:5.