× 
 Från
 Till
 Metod

 

Templet ska förstöras

1 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: "Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk*!" 2 Jesus sade till honom: "Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner."

Nöd och förföljelse

3 Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: 4 "Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?"

5 Då började Jesus tala till dem: "Se till att ingen bedrar er. 6 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias*, och de ska bedra många. 7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. 8 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser, det ska bli svält. Detta är början på födslovåndorna.*

9 Var på er vakt! De ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. 10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk. 11 När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige Ande. 12 En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.

Förödelsens styggelse

14 När ni ser ’förödelsens styggelse*’ stå där den inte får stå – läsaren bör förstå det rätt* – då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 15 Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus, 16 och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel.

17 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 18 Be att det inte händer på vintern. 19 För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 20 Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden.

21 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Människosonen kommer

24 Men i de dagarna, efter den nöden, ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. 25 Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. 26 Då ska man se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27 Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände.

28 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 29 På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han* är nära och står för dörren. 30 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.* 31 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. 32 Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

33 Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. 34 Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar, var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. 35 Var därför vakna! Ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. 36 Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. 37 Och vad jag säger till er, det säger jag till alla: Håll er vakna!"


Fotnoter
13:1vilka stenar och vilka byggnadsverk   Jerusalems tempel var det största och ståtligaste byggnadsverket i regionen, en källa till nationell stolthet (jfr Joh 2:20 ).
13:6Jag är Messias   Ordagrant: "Jag är" (jfr Mark 14:62 med fotnot).
13:8födslovåndorna   Liksom värkar föregår barnets ankomst, föregås Messias återkomst av en tid av nöd.
13:14förödelsens styggelse   Se Dan 9:27 , 11:31 , 12:11 , 1 Mack 1:54 , 2 Mack 6:2f . Jerusalems tempel hade vanhelgats år 168 f Kr när Antiochus IV Epifanes ersatte Guds altare med ett hedniskt Zeusaltare, ett hädiskt övergrepp som står som symbol för en kommande katastrof.
13:14förstå det rätt   Annan översättning: "betänka det noga".
13:29han   Annan översättning: "det".
13:30det här släktet   Grek. geneá betyder både "generation" och "folk". Jerusalems förstöring kom inom samma generation (år 70 e Kr), medan det judiska folket ska bevaras som folk fram till Kristi återkomst.

Parallellställen
13:1Matt 24:1f Luk 21:5f.
13:2Mika 3:12 Matt 23:38 Luk 19:44.
13:5Ef 5:6 Kol 2:8 2 Tess 2:3.
13:9Matt 10:17f.
13:11Luk 12:11f.
13:12Mika 7:6 Matt 10:21f.
13:13Matt 24:13 Upp 2:7.
13:14Matt 24:15f Luk 21:20f.
13:15Luk 17:31.
13:19Dan 12:1.
13:21Matt 24:23f Luk 17:23.
13:225 Mos 13:1f.
13:24Jes 13:10 Hes 32:7 Joel 2:10 Matt 24:29f Luk 21:25f.
13:26Dan 7:13f Apg 1:11 1 Tess 4:16 Upp 1:7.
13:27Matt 24:31.
13:28Luk 21:29f.
13:31Ps 102:27 Jes 40:8 Hebr 1:11.
13:32Apg 1:7.
13:33Matt 25:13 Luk 12:40 1 Tess 5:6.