× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus varnar för fariseerna

1 Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar: 2 "De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol*. 3 Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte. 4 De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem.

5 Alla sina gärningar gör de för att bli sedda av människor. De gör sina böneremmar* breda och sina hörntofsar* stora. 6 De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, 7 och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi* av människorna.

8 Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. 9 Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. 10 Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

13 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och dem som vill komma in hindrar ni från att komma in*.

15 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt*, och när han blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva.

16 Ve er, blinda ledare! Ni säger: Svär man vid templet betyder det inget, men svär man vid guldet i templet är man bunden vid sin ed. 17 Blinda dårar, vad är störst: guldet eller templet som helgar guldet? 18 Ni säger också: Svär man vid altaret betyder det inget, men svär man vid gåvan på altaret är man bunden vid sin ed. 19 Ni blinda, vad är störst: gåvan eller altaret som helgar gåvan? 20 Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det, 21 och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. 22 Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.

23 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin* men försummar det viktigaste i lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. 24 Blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler.

25 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och hämningslöshet. 26 Blinde farisé, rengör först insidan av bägaren, så blir också utsidan ren.

27 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar*. Utanpå ser de fina ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. 28 Så är det också med er. Utanpå ser ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

29 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni bygger profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas gravmonument 30 och säger: Hade vi levt på våra fäders tid, så hade vi inte varit medskyldiga till profeternas blod. 31 Så vittnar ni om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32 Fyll då också ni era fäders mått*! 33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

34 Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son,* som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

Jesu klagan över Jerusalem

37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. 38 Nu ska ert hus lämnas öde*, 39 för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.*"


Fotnoter
23:2på Moses stol   Lärostol (grek. kathédra ,   jfr "kateder"). Jfr 5 Mos 17:9f .
23:5böneremmar   Hebr. tefillín , små kapslar med bibelord, bl a 5 Mos 6:6-9 , som binds runt huvud och vänsterarm. Den judiska sedvänjan att bära sådana grundas i 2 Mos 13:9 , 16 och 5 Mos 6:8 , 11:18 .
23:5hörntofsar   Bars på manteln som en symbol för Guds bud (4 Mos 15:38f ).
23:7rabbi   Hebr. "min store", en äretitel för ansedda laglärare. Jfr latinets "magister".
23:13 En del handskrifter tillägger (vers 14): "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Därför ska ni få en så mycket strängare dom." (jfr Mark 12:40 och Luk 20:47 ).
23:15proselyt   En som omvänt sig till judendomen, inte ovanligt på Jesu tid (jfr Apg 2:11 med not).
23:23tionde av mynta, dill och kummin   Säd och frukt var belagda med tionde (3 Mos 27:30 , 5 Mos 14:22-23 ), men de särskilt noggranna gav tionde även av andra växter.
23:27vitkalkade gravar   En död kropp spred rituell orenhet (4 Mos 19:11f ). Även själva graven ansågs under NT:s tid oren och beströks därför varje år med vit kalk.
23:32mått   När människan fyllt sin missgärnings mått kommer domen (jfr 1 Mos 15:16 ).
23:35Abel … Sakarja, Berekjas son   Den förste och siste martyren i Gamla testamentet. Sakarja var en tempelpräst som profeterade ca 520-518 f Kr och skrev Sakarjas bok, den näst sista i Gamla testamentet. Enligt den arameiska targumen till hans bok dog han som martyr. Ej att förväxla med Sakarja, Jojadas son, som dödades på 800-talet f Kr (2 Krön 24:21 ).
23:38Nu ska ert hus lämnas öde   Guds härlighet lämnade det första templet innan det förstördes (Hes 11:23 ), och Jesus förutsäger detsamma för det andra templet. Enligt en tradition i Talmud (Yoma 39b) tycktes tempeloffren ha tappat sin kraft fyrtio år före templets förstöring år 70 e Kr, alltså efter Jesu fullkomliga offer på korset (jfr Hebr 8- 10).
23:39 Ps 118:26 , hälsningsord vid Messias ankomst (jfr Matt 21:9 ).

Parallellställen
23:3Rom 2:21f.
23:4Luk 11:46 Apg 15:10 Gal 6:13.
23:5Matt 6:1f.
23:6Mark 12:38f Luk 14:7 20:46.
23:11Matt 20:26f.
23:12Job 22:29 Ords 29:23 Luk 14:11 18:14 1 Petr 5:5.
23:16Matt 15:14.
23:192 Mos 29:37.
23:211 Kung 8:13.
23:22Matt 5:34.
23:233 Mos 27:30 Mika 6:8 Luk 11:42.
23:25Matt 15:20 Mark 7:4 Luk 11:39f.
23:27Apg 23:3.
23:29Luk 11:47f.
23:32Dan 5:22f.
23:33Matt 3:7 12:34.
23:34Apg 5:40 22:19 2 Kor 11:24.
23:381 Kung 9:7f Jer 7:13 Luk 13:34f.
23:39Ps 118:26 Matt 21:9.