× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus uppstår ur graven

1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen*, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven.

2 Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. 3 Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. 4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.

5 Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6 Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. 7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det."

8 De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.

9 Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem*. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. 10 Då sade Jesus till dem: "Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig."

Vaktstyrkans rapport

11 Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar 13 och sade: "Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. 14 Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er." 15 De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag.

Jesu missionsbefallning

16 De elva lärjungarna gick till Galileen*, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade*.

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla*allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."


Fotnoter
28:1den första veckodagen   Det vanliga namnet på söndagen i judisk tideräkning.
28:9hälsade dem   Ordagrant: "sade: Gläd er!" (den vanliga hälsningen på grekiska, jfr Luk 1:28 ).
28:16till Galileen   Jesus visade sig flera gånger för lärjungarna i Galileen (Joh 21, 1 Kor 15:6-7 ), men lät dem sedan återvända till Olivberget utanför Jerusalem där han återvände till himlen (Luk 24:50f , Apg 1:6f ).
28:17tvivlade   Annan översättning: "tvekade".
28:20hålla   Annan översättning: "hålla fast vid", "bevara".

Parallellställen
28:1Mark 16:1f Luk 24:1f Joh 20:1f.
28:5Mark 16:6f Luk 24:5f.
28:6Matt 12:40 16:21 17:23 20:19.
28:7Matt 26:32.
28:9Mark 16:9f.
28:10Joh 20:17 Apg 1:3 13:31 1 Kor 15:4f Hebr 2:11.
28:12Matt 27:64f.
28:18Matt 11:27 Joh 3:35 17:2 Ef 1:20f Hebr 1:2f 2:8.
28:20Matt 18:20 Joh 14:18 23.