× 
 Från
 Till
 Metod

 

Klagan över växande ondska

1 För körledaren, till sheminít.

En psalm av David.


2 Fräls, Herre!
De fromma är borta,
de trofasta är försvunna
bland människors barn.
3 De ljuger för varandra,
de talar med hala läppar
och dubbelt hjärta.
4Herre, utrota alla hala läppar
och tungan som talar stora ord,
5 dem som säger:
"Med vår tunga har vi makt,
våra läppar är med oss.
Vem är herre över oss?"*

6 "De svaga förtrycks
och de fattiga klagar –
nu griper jag in", säger Herren,
"jag ska ge frälsning
åt den som längtar efter det*."
7Herrens ord är rena ord,
silver luttrat i degel av jord,
renat sju gånger.
8 Du, Herre, ska bevara dem,
du ska för evigt beskydda dem*
från detta släkte.
9 Runt omkring går gudlösa fram,
när det usla hålls högt
bland människors barn.

Fotnoter
12:5tunga … läppar   Båda dessa ord kan användas i betydelsen "språk".
12:6den som längtar efter det   Annan översättning: "den som blir föraktad".
12:8beskydda dem   Andra handskrifter (så Septuaginta): "beskydda oss".

Parallellställen
12:2Jes 57:1 Mika 7:2.
12:3Ps 116:11 Jer 9:8.
12:4Ps 5:7.
12:52 Mos 5:2.
12:6Ps 10:17.
12:72 Sam 22:31 Ps 18:31 119:140 Ords 30:5.