× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om hjälp mot lögnare

1 En pilgrimssång*.


Jag ropar till Herren i min nöd,
och han svarar mig.
2Herre, rädda min själ
från lögnaktiga läppar,
från falska tungor!
3*Vad ska han ge dig,
och vad mer ska du få,
du falska tunga?
4*Krigarens skarpa pilar
och glödande ginstkol*.

5 Ve mig som bor i Mesheks land,
som lever bland Kedars hyddor!*
6 Länge nog har min själ bott
bland dem som hatar frid.
7 Jag vill ha frid,
men säger jag ett ord
är de redo till strid.

Fotnoter
120:1pilgrimssång   Ordagrant "stigningssång". Pilgrimssångerna (Ps 120- 134) sjöngs av högtidsfirare på väg upp till templet i Jerusalem.
120:3 Jak 3:5f .
120:4 Ps 11:2 , 52:3f , 57:5 , 59:8 .
120:4ginstkol   från ginstbusken ger en särskilt stark och långvarig hetta.
120:5Mesheks land … Kedars hyddor   Avlägsna folk i östra Turkiet respektive Arabien.