× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lova Herren för hans godhet

1*Av David.


Lova Herren, min själ!
Hela mitt inre,
prisa hans heliga namn!
2 Lova Herren, min själ,
och glöm inte allt gott han gör –
3*han förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar,
4*han friköper ditt liv från graven
och kröner dig med nåd
och barmhärtighet,
5*han mättar ditt begär med sitt goda
så att du blir ung på nytt
som en örn.

6*Herren handlar rättfärdigt
och skipar rätt för alla förtryckta.
7*Han visade Mose sina vägar,
Israels barn sina gärningar.
8*Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och stor i nåd.
9 Han går inte ständigt till rätta
och behåller inte sin vrede
för evigt.
10 Han behandlar oss inte
efter våra synder
och lönar oss inte
efter våra missgärningar.

11*Så hög som himlen
är över jorden,
så väldig är hans nåd
över dem som vördar honom.
12 Så långt som öster är från väster,
så långt avlägsnar han
våra synder från oss.
13*Så som en far förbarmar sig
över barnen,
så förbarmar sig Herren
över dem som vördar honom,
14*för han vet hur vi är skapade,
han tänker på att vi är stoft.

15*Människans dagar är som gräset,
hon blomstrar som blomman
på ängen.
16 Vinden sveper fram över den
och den är borta,
dess plats minns den inte mer.
17*Men Herrens nåd varar
från evighet till evighet
över dem som vördar honom
och hans rättfärdighet
ända till barnbarnen,
18*när man håller hans förbund
och tänker på hans befallningar
och följer dem.

19*Herren har grundat sin tron
i himlen,
hans rike råder över allt.
20*Lova Herren, ni hans änglar,
ni starka hjältar
som utför hans befallning
så snart ni hör ljudet av den.
21 Lova Herren, alla hans härar,
ni hans tjänare
som gör hans vilja.
22 Lova Herren, alla hans verk,
överallt i hans välde.
Lova Herren, min själ!

Fotnoter
103:1 Ps 104:1 , 35.
103:3 Ps 147:3 , 1 Petr 2:24 .
103:4 Ps 48:15 , 68:21 .
103:5 Job 33:25 , Ps 107:9 , 145:16 , Jes 40:31 , 58:11 .
103:6 Ps 10:18 , 68:6 , 99:4 , 146:7 .
103:7 2 Mos 33:13f .
103:8 2 Mos 34:6f , 4 Mos 14:18 , Ps 86:5 , 103:9 Ps 30:6 , Jes 57:16 , Jer 3:5 , 12, Mika 7:18 .
103:11 Ps 36:6 , 57:11 .
103:13 Jes 63:16 , 64:8 , Jer 31:9 .
103:14 1 Mos 2:7 , Ps 90:3 , Pred 12:7 .
103:15 Job 14:2 , Ps 90:5f , 102:12 , Jes 40:6f , 103:16 Job 7:10 , 8:18 , 20:9 .
103:17 2 Mos 20:6 , 5 Mos 7:9f , Klag 3:22 , Luk 1:50 .
103:18 5 Mos 5:10 , Ps 25:10 .
103:19 Ps 9:8 , 11:4 .
103:20 Ps 29:1f , 91:11 , 148:2 , Hebr 1:14 .