× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herren vår hjälpare
1*Halleluja!
Lova Herren, min själ!
2*Jag vill lova Herren
så länge jag lever,
lovsjunga min Gud
så länge jag är till.
3*Lita inte till furstar,
till människors barn
som inte kan frälsa.
4*Deras ande lämnar dem,
de blir jord igen.
Den dagen går deras planer
om intet.

5*Salig är den som har Jakobs Gud
till sin hjälpare,
som sätter sitt hopp
till Herren sin Gud,
6*till honom som har gjort
himmel och jord och hav
och allt som finns i dem,
som är trofast för evigt,
7 som skipar rätt för de förtryckta
och ger bröd åt de hungriga.

Herren befriar de fångna,
8*Herren öppnar de blindas ögon,
Herren reser upp de nerböjda,
Herren älskar de rättfärdiga,
9*Herren bevarar främlingar
och stöder faderlösa och änkor,
men de gudlösas väg
gör han krokig.
10*Herren är kung för evigt,
din Gud, Sion,
från släkte till släkte.
Halleluja!

Fotnoter
146:1 Ps 103:1 , 104:1 .
146:2 Ps 34:2 , 104:33 , 145:2 .
146:3 Ps 62:10 , 118:8f , Jes 2:22 , Jer 17:5 .
146:4 1 Mos 3:19 , Ps 90:3 , 104:29 , Pred 12:7 .
146:5 Ps 40:5 , 71:5 , 144:15 , Jer 17:7f .
146:6 Ps 33:4f , Apg 14:15 , Upp 14:7 .
146:8 Ps 145:14 , Jes 35:5 , 42:7 , Matt 11:5 .
146:9 5 Mos 10:18 , Ps 1:6 , 10:14 , 18:27 , 68:6f , 147:6 .
146:10 2 Mos 15:18 , Ps 10:16 , 145:13 .