× 
 Från
 Till
 Metod

 

Oskyldigt förföljd

1 En bön av David.


Herre, hör en rättfärdig sak!
Lyssna till mitt rop,
vänd ditt öra till min bön.
Den kommer inte
från falska läppar.
2 Från dig kommer min dom,
dina ögon ser vad som är rätt.
3 Du prövar mitt hjärta,
du utforskar det om natten,
du rannsakar mig
men finner inget.
Ingen ond tanke
går ut ur min mun.*

4 Vad människor än gör
aktar jag mig för
de våldsammas vägar
genom dina läppars ord.
5 Mina steg går stadigt
på dina stigar,
mina fötter stapplar inte.

6 Jag ropar till dig, för du, Gud,
kommer att svara mig.
Vänd ditt öra till mig
och hör mina ord!
7 Visa din underbara nåd,
du som med din högra hand
frälser dem som flyr till dig
från sina förföljare.
8 Bevara mig som din ögonsten,
beskydda mig
i dina vingars skugga
9 från de gudlösa
som vill förgöra mig,
från mina dödsfiender
som omringar mig.

10 De stänger sitt förhärdade hjärta,
de tar stora ord i sin mun.
11 Nu är de runt mig var vi än går,
de siktar med sina ögon
för att slå mig till marken.
12 De liknar ett rovlystet lejon,
ett ungt lejon som ligger på lur.

13 Res dig, Herre!
Gå emot honom, slå ner honom!
Rädda min själ med ditt svärd
från den gudlöse,
14 med din hand från människorna,
Herre,
från denna världens människor
som har sin del i detta livet.
Du fyller deras buk
med dina gåvor,
de har söner i mängd
och lämnar sitt överflöd
till sina barn.
15 Men jag ska få se ditt ansikte
i rättfärdighet,
jag ska mättas av din åsyn
när jag vaknar.

Fotnoter
17:3Ingen ond tanke går ut ur min mun   Annan översättning: "Jag har bestämt mig: min mun ska inte synda."

Parallellställen
17:1Ps 18:21f 66:18f.
17:2Ps 26:1.
17:3Ps 7:10 26:2 39:2 139:1f Ords 17:3.
17:5Job 23:11 Ps 18:37 44:18.
17:85 Mos 32:10 Rut 2:8 Ps 36:8 57:2 61:5 91:4 Sak 2:8 12.
17:10Ps 119:70.
17:111 Sam 23:26.
17:12Ps 7:3 10:9.
17:14Ps 49:7 Luk 16:25 Fil 3:19.
17:15Job 19:26f Ps 16:11 Jes 26:19 Dan 12:2 Matt 5:8 Joh 17:24 1 Kor 13:12 1 Joh 3:2.