× 
 Från
 Till
 Metod

 

**
Ärans kung och hans rike

1 Av David. En psalm.


Jorden är Herrens
med allt vad den rymmer,
världen med dem som bor i den,
2 för han har grundat den på haven
och fäst den på de strömmande
vattnen.

3 Vem får gå upp på Herrens berg?
Vem får komma in
i hans helgedom?
4 Den som har oskyldiga händer
och rent hjärta,
som inte vänder sin själ till lögn
och inte svär falskt.
5 Han får välsignelse från Herren
och rättfärdighet
från sin frälsnings Gud.
6 Sådant är släktet
som frågar efter honom,
de som söker ditt ansikte
är Jakobs barn.*Sela

7 Höj era huvuden, ni portar,
höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans kung kan tåga in!
8 Vem är han, ärans kung?
Det är Herren, stark och väldig,
Herren, väldig i strid.

9 Höj era huvuden, ni portar,
höj er, ni eviga dörrar,
så att ärans kung kan tåga in!
10 Vem är han, ärans kung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans kung. Sela

Fotnoter
Ps 24 sjöngs enligt Mishna varje söndag i templet av leviternas kör.
18:1när Herren hade räddat honom från alla hans fiender   Troligen vid slutet av Davids liv. En snarlik version av denna psalm återfinns i 2 Sam 22.
24:6ditt ansikte är Jakobs barn   Andra handskrifter (så Septuaginta): "ditt ansikte, Jakobs Gud".

Parallellställen
24:12 Mos 19:5 5 Mos 10:14 Job 41:2 Ps 50:12 1 Kor 10:26.
24:21 Mos 1:9f Ps 104:5 136:6 Job 38:4.
24:3Ps 2:6 15:1f 65:5.
24:4Job 17:9 Matt 5:8.
24:5Ps 115:13 Jes 48:18.
24:6Ps 14:2 27:8 Rom 9:6f.
24:7Ps 118:19f Jes 26:2 Sak 9:9.
24:82 Mos 15:3.