× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lovsång för räddning ur dödsfara
1*Jag älskar Herren,
för han hör min röst,
mitt rop om nåd.
2 Han har vänt sitt öra till mig,
hela mitt liv
ska jag åkalla honom.
3*Dödens band omslöt mig,
dödsrikets ångest grep mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
4 Men jag åkallade Herrens namn:
"O, Herre, rädda min själ!"

5*Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
6Herren bevarar de enkla,
jag var i nöd och han frälste mig.
7*Vänd om till din ro, min själ,
för Herren har varit god mot dig.
8*Du har räddat min själ från döden,
mitt öga från tårar, min fot från fall.
9 Jag ska vandra inför Herren
i de levandes land.
10*Jag tror, därför talar jag,
jag som plågades svårt,
11*jag som sade i min ångest:
"Alla människor sviker*."

12 Hur ska jag återgälda Herren
alla hans välgärningar mot mig?
13 Jag vill höja frälsningens bägare
och åkalla Herrens namn,
14*jag vill uppfylla
mina löften till Herren
inför hela hans folk.

15*Dyrbar i Herrens ögon
är hans trognas död.
16 O, Herre, jag är ju din tjänare,
jag är din tjänare,
din tjänarinnas son.
Du har lossat mina band.
17*Åt dig vill jag offra lovets offer
och åkalla Herrens namn,
18 jag vill uppfylla
mina löften till Herren
inför hela hans folk,
19 i gårdarna till Herrens hus,
mitt i dig, Jerusalem.
Halleluja!

Fotnoter
116:1 Ps 4:4 , 10:17 , 18:2 , 34:5 , 7, 18, 66:19 .
116:3 2 Sam 22:5f , Ps 18:5f .
116:5 2 Mos 34:6 , Ps 86:5 , 103:8 , 145:17 .
116:7 Ps 42:6 , 62:2f .
116:8 Ps 56:14 , 71:20 , 86:13 .
116:10 Ps 27:13 , 2 Kor 4:13 .
116:11 Ps 31:23 , 62:10 , 118:8 , Rom 3:4 .
116:11sviker   Annan översättning: "ljuger".
116:14 Ps 22:26 , 61:9 , 66:13 .
116:15 Ps 9:13 , 72:14 .
116:17 Ps 50:14 , 66:13f .