× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön vid sjukdom och fienders hån

1 För körledaren. En psalm av David.


2 Salig är den som bryr sig om
den fattige!
Herren ska befria honom
på olyckans dag.
3Herren ska bevara honom
och hålla honom vid liv,
han ska skattas lycklig i landet.
Du utlämnar honom inte
åt hans fienders vilja.
4Herren stöder honom
vid sjukbädden,
under hans sjukdom
förvandlar du helt hans läge.

5 Jag säger:
Herre, förbarma dig över mig!
Bota min själ,
för jag har syndat mot dig.
6 Mina fiender säger elakt om mig:
"När ska han dö
och hans namn försvinna?"
7 Kommer någon och besöker mig
talar han tomma ord,
han samlar på skvaller
och går sedan och sprider det.
8 Alla som hatar mig
viskar till varandra om mig,
de tänker det värsta om mig:
9 "Han har drabbats av något dödligt,
han ligger där
och reser sig aldrig mer."
10 Även min vän som jag litade på,
han som åt mitt bröd,
lyfter sin häl mot mig*.

11 Men du, Herre,
förbarma dig över mig
och upprätta mig,
så ska jag ge dem vad de förtjänar.
12 Jag vet att du älskar mig,
för min fiende
triumferar inte över mig.
13 Du stöder mig i min oskuld
och låter mig stå inför ditt ansikte
för evigt.

14 Välsignad är Herren, Israels Gud,
från evighet till evighet!
Amen, amen.

Fotnoter
41:10lyfter sin häl mot mig   Förråder, sätter krokben. Versen citeras av Jesus i Joh 13:18 som profetia om Judas Iskariot.

Parallellställen
41:2Ps 82:3f 112:5 9 Ords 14:21 19:17 Jes 58:7.
41:3Dan 4:24.
41:42 Kung 20:7.
41:5Ps 6:3 103:3 147:3.
41:8Ps 56:6 Matt 22:15 Luk 11:54.
41:10Ps 55:14f Jer 20:10 Mika 7:5 Matt 26:14f Mark 14:10 Luk 22:4 Joh 13:18 Apg 1:16.
41:13Ps 18:21 63:9.