× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tröst mot onda tungor

1 För körledaren. En vishetspsalm av David, 2 när edomiten Doeg kom* och berättade för Saul att David hade gått in i Ahimeleks hus.


3 Varför skryter du med det onda,
du mäktige man?
Guds nåd består för alltid.
4 Din tunga tänker ut fördärv,
den är som en vässad rakkniv.
Du begår svek.
5 Du älskar ont mer än gott,
lögn mer än att tala sanning. Sela
6 Du älskar allt tal som skadar,
du falska tunga.

7 Därför ska Gud
riva ner dig för alltid,
gripa dig och rycka dig
ur din hydda,
utrota dig ur de levandes land. Sela

8 De rättfärdiga ska se det och frukta,
de ska le åt honom:
9 "Där är en man som inte
gjorde Gud till sin borg!
Han litade till sin stora rikedom,
han sökte styrka
genom att roffa åt sig*."

10 Men jag är som ett grönskande
olivträd i Guds hus,
jag förtröstar på Guds nåd
i evigheters evighet.
11 Jag ska tacka dig i evighet
för det du har gjort.
Inför dina trogna
ska jag hoppas på ditt namn,
för det är gott.

Fotnoter
52:2edomiten Doeg   orsakade en massaker på prästerna i tabernaklet. Se 1 Sam 22:9f .
52:9roffa åt sig   Annan översättning: "fördärva".

Parallellställen
52:21 Sam 22:9f.
52:3Ps 138:8 Klag 3:22f.
52:4Ps 57:5 59:8 Jak 3:6.
52:8Ps 58:11.
52:9Ps 49:7 62:11.
52:10Ps 1:3 92:13f 128:3.
52:11Ps 37:5.