× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kungens tack för räddning och seger

1 För körledaren. Av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren när Herrenhade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. 2 Han sade:


Hjärtligt kär har jag dig,
Herre min styrka,
3Herre mitt bergfäste,
min borg och min räddare,
min Gud, min klippa
och min tillflykt,
min sköld och min frälsnings horn*,
mitt värn!
4 Jag ropar till Herren,
den högt lovade,
och jag blir frälst från mina fiender.

5 Dödens band omgav mig,
fördärvets strömmar
skrämde mig,
6 dödsrikets band omslöt mig,
dödens snaror mötte mig.
7 I min nöd åkallade jag Herren,
jag ropade till min Gud.
Från sitt tempel
hörde han min röst,
mitt rop till honom
nådde hans öron.

8 Då skakade jorden och bävade,
bergens grundvalar darrade,
de skakade av hans brinnande
vrede.
9 Rök steg ur hans näsa
och förtärande eld ur hans mun,
det gnistrade av glöd från honom.
10 Han sänkte himlen och steg ner
med mörka moln under sina fötter,
11 han red på keruben och flög,
han svävade fram
på vindens vingar.
12 Han gjorde mörker till sitt skydd,
till sin hydda runt omkring honom:
mörka vatten, tjocka moln.
13 Ur glansen framför honom
bröt molnen fram
med hagel och glödande kol.
14Herren dundrade i himlen,
den Högste höjde sin röst
med hagel och glödande kol*.
15 Han sköt sina pilar
och skingrade dem,
blixtar i mängd och förvirrade dem.
16 Flodbäddar blev synliga,
jordens grundvalar blottades
för din tillrättavisning, Herre,
för din vredes stormvind.

17 Han räckte sin hand från höjden
och grep tag i mig,
han drog mig upp
ur de väldiga vattnen.
18 Han räddade mig
från min mäktige fiende,
från dem som hatade mig
och var starkare än jag.
19 De anföll mig på min olyckas dag,
men Herren var mitt stöd.
20 Han förde mig ut på rymlig plats,
han räddade mig
eftersom han älskar mig.

21Herren var god mot mig
efter min rättfärdighet,
han lönade mig
efter mina händers renhet,
22 för jag har hållit mig
Herrens vägar
och inte avfallit
från min Gud.
23 Jag har haft alla hans domar
för ögonen
och inte avvisat hans stadgar.
24 Jag har varit fullkomlig
inför honom
och aktat mig för synd.
25 Därför har Herren lönat mig
efter min rättfärdighet,
efter mina händers renhet
inför hans ögon.

26 Mot den trogne är du trofast,
mot den fullkomlige
är du fullkomlig.
27 Mot den rene är du ren,
men mot den falske är du vrång.
28 Ja, du frälser ett förtryckt folk,
men stolta ögon ödmjukar du.
29 Du låter min lampa brinna klart,
Herren min Gud
lyser upp mitt mörker.
30 Med dig slår jag ner en armé*,
med min Gud stormar jag murar.

31 Guds väg är fullkomlig,
Herrens ord är rent.
Han är en sköld
för alla som flyr till honom.
32 Vem är Gud förutom Herren,
vem är en klippa utom vår Gud?

33 Gud, du rustar mig med kraft
och gör min väg fullkomlig,
34 du gör mina fötter
som hindens
och ställer mig på mina höjder.
35 Du lär mina händer att strida,
mina armar att spänna
kopparbågen.
36 Du ger mig din frälsnings sköld,
din högra hand
stöder mig.
Din ödmjukhet gör mig stor.
37 Du gör plats för mina steg
där jag går,
mina fötter vacklar inte.

38 Jag förföljde mina fiender
och hann upp dem,
jag vände inte
förrän jag gjort slut på dem.
39 Jag krossade dem
så att de inte kunde resa sig,
de föll under mina fötter.
40 Du rustade mig med kraft
för striden,
du böjde mina motståndare
under mig.
41 Mina fiender drev du på flykten
för mig,
dem som hatade mig
förintade jag.
42 De ropade,
men ingen räddare fanns,
till Herren,
men han svarade dem inte.
43 Jag malde dem
till stoft för vinden,
jag slängde ut* dem
som smuts på gatan.

44 Du räddade mig
ur folkets strider,
du satte mig till huvud
över hednafolk,
folk som jag inte kände
blev mina tjänare.
45 Så snart de hörde om mig
lydde de mig,
främlingar kröp för mig.
46 Främlingarnas mod
vissnade bort,
bävande lämnade de sina fästen.

47Herren lever!
Lovad är min klippa,
upphöjd är min frälsnings Gud!
48 Gud, du har gett mig hämnd
och lagt folken under mig.
49 Du har befriat mig
från mina fiender,
du har upphöjt mig
över mina motståndare
och räddat mig från våldsmän.
50 Därför vill jag tacka dig
bland hednafolken, Herre,
och lovsjunga ditt namn,*
51 för du ger stora segrar
till din kung
och visar nåd mot din smorde,
mot David och hans ätt*
till evig tid.

Fotnoter
18:3horn   Symbol för styrka.
18:14med hagel och glödande kol   Orden saknas i vissa handskrifter och i 2 Sam 22:14 .
18:30slår jag ner en armé   Annan översättning: "rusar jag fram mot vallar".
18:43slängde ut   Andra handskrifter (så Septuaginta och 2 Sam 22:43 ): "trampade ner".
18:50 Citeras av Paulus i Rom 15:9 som profetia om missionen bland hedningarna.
18:51ätt   Annan översättning: "ättling" (alltså Messias, Davids son).

Parallellställen
18:12 Sam 22:1f.
18:2Ps 46:2 59:17f.
18:3Ps 3:4 31:4 62:3 8 73:26 91:2 94:22 144:2 Luk 1:69 Hebr 2:13.
18:4Ps 146:2.
18:5Ps 55:5 69:3 116:3 Job 22:10.
18:7Ps 3:5 120:1 Jona 2:3f.
18:8Ps 68:9.
18:92 Mos 19:18 5 Mos 4:24 32:22.
18:111 Krön 28:18 Ps 99:1 104:3 Hes 9:3.
18:125 Mos 4:11 Ps 97:2 Jes 45:15 50:3.
18:14Ps 29:3.
18:151 Sam 7:10 Ps 148:8.
18:17Ps 32:6 69:2f 144:7.
18:181 Sam 23:1f.
18:19Ps 4:2 26:1.
18:21Job 22:30 Ps 7:9 17:1.
18:245 Mos 18:13 1 Kung 14:8 15:5.
18:251 Sam 26:23f.
18:273 Mos 26:23f 2 Sam 22:27 Ps 146:9 Ords 3:34 Hes 7:27.
18:28Ps 72:12 Ords 29:23 Jes 2:11 Luk 1:51.
18:291 Kung 15:4 Job 18:6 Ps 97:11 112:4 132:17.
18:30Ps 60:14 118:10f Fil 4:13.
18:315 Mos 32:31 Ps 12:7 19:9 Ords 30:5.
18:325 Mos 4:35 Ps 86:8f Jes 43:11 44:6f 45:5.
18:33Hab 3:19.
18:35Ps 144:1.
18:36Ps 71:20f 113:5f.
18:37Ps 31:9.
18:39Ps 27:2.
18:42Jes 1:15 Joh 9:31.
18:44Ps 60:8f.
18:455 Mos 33:29 Ps 66:3.
18:48Ps 47:4 144:2.
18:50Ps 57:10 Rom 15:9.
18:512 Sam 7:12f Ps 20:7 28:8 89:4f.