× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön och bönesvar i djup nöd

1 För körledaren, med stränginstrument till sheminít. En psalm av David.


2Herre, straffa mig inte
i din vrede,
tukta mig inte i din glöd!
3 Förbarma dig över mig, Herre,
för jag är kraftlös.
Hela mig, Herre,
för jag är förskräckt
i mitt innersta,
4 min själ är skräckslagen.
Herre, hur länge?

5 Kom tillbaka, Herre,
rädda min själ,
fräls mig för din nåds skull!
6 I döden tänker ingen på dig.
Vem tackar dig i dödsriket?

7 Jag är så trött av mitt suckande.
Varje natt fuktar jag min bädd,
jag dränker min säng
med mina tårar.
8 Mina ögon är mörka av sorg,
de har åldrats av alla mina fiender.

9 Bort från mig, alla förbrytare,
för Herren har hört
min högljudda gråt.
10Herren har hört mitt rop om nåd,
Herren har tagit emot min bön.
11 Alla mina fiender ska skämmas
och bli skräckslagna,
plötsligt ska de vika tillbaka
med skam.

Parallellställen
6:11 Krön 15:21.
6:2Ps 38:2 Jer 10:24.
6:3Job 6:4 Ps 41:5 103:3 147:3.
6:4Ps 13:2 88:4 90:13 Joh 12:27.
6:5Ps 80:15 86:16 119:132.
6:6Ps 30:10 88:11f 115:17 Jes 38:18f.
6:7Jer 45:3.
6:8Job 17:7 Ps 31:10 69:4.
6:11Ps 35:4 40:15f 73:19 83:17.