× 
 Från
 Till
 Metod

 

FJÄRDE BOKEN

Guds evighet och vår förgänglighet

1 En bön av gudsmannen Mose.


Herre, du har varit vår tillflykt*
från släkte till släkte.
2 Innan bergen blev till
och du skapade jorden och världen,
från evighet till evighet är du,
Gud.

3 Du låter människan
vända åter till stoft,
du säger: "Vänd om,
ni människors* barn!"
4 Tusen år är i dina ögon
som dagen i går som försvann,
som en av nattens timmar*.
5 Du sköljer bort dem,
de är som en sömn.
Om morgonen gror de som gräset,
6 om morgonen gror det och blomstrar,
mot kvällen vissnar det och torkar.

7 Vi går under genom din vrede,
förskräckta av din glöd.
8 Du ställer våra synder inför dig,
våra hemligheter
i ditt ansiktes ljus.
9 Alla våra dagar försvinner
genom din vrede,
vi slutar våra år som en suck.
10 Vårt liv varar sjuttio år,
eller åttio om krafterna räcker.
När det är som bäst
är det möda och bekymmer.
Snart är det slut och vi flyger bort.

11 Vem känner din vredes kraft
och din harm
så att han fruktar dig?
12 Lär oss att våra dagar är räknade,
så att vi får visa hjärtan.

13 Kom tillbaka, Herre!
Hur länge dröjer du?
Förbarma dig över dina tjänare!
14 Mätta oss med din nåd
när morgonen gryr,
så att vi får jubla och glädjas
i alla våra dagar.
15 Gläd oss lika många dagar
som du plågat oss,
lika många år
som vi sett det onda.
16 Låt din gärning bli synlig
för dina tjänare
och din härlighet över deras barn,
17 och låt Herren vår Guds ljuvlighet
vila över oss.
Ge oss framgång
med våra händers verk,
ja, ge framgång
åt våra händers verk.

Fotnoter
90:1tillflykt   Annan översättning: "boning".
90:3människors   Annan översättning: "Adams".
90:4en av nattens timmar   Ordagrant: "en nattväkt" (tretimmarsperiod, se not till Matt 24:43 ).

Parallellställen
90:15 Mos 33:27 Ps 91:9.
90:2Job 15:7 Ps 93:2 102:25 Ords 8:25 Jes 43:13.
90:31 Mos 3:19 Job 34:15 Ps 104:29 Pred 12:7.
90:42 Petr 3:8.
90:5Ps 39:6 Jes 40:6f 1 Petr 1:24.
90:6Job 14:2 Ps 76:8 103:15f Matt 6:30 Rom 5:12.
90:8Ps 19:13 Pred 12:14 Jer 16:17 1 Kor 4:5.
90:9Ps 78:33.
90:10Job 9:25f 20:8 Ps 89:48 Pred 2:1f.
90:11Matt 10:28.
90:12Ps 39:5 Jak 4:14.
90:132 Mos 32:12 Ps 6:4.