× 
 Från
 Till
 Metod

 

Beskydd mot onda planer

1 För körledaren. En psalm av David.


2 Gud, hör min röst när jag klagar,
skydda mitt liv från fiendens hot!
3 Göm mig från de ondas
hemliga planer*,
från förbrytarnas hetsiga hop.

4 De gör sina tungor
skarpa som svärd,
de laddar med bittra ord
som pilar
5 för att skjuta den oskyldige
ur bakhåll.
Plötsligt skjuter de honom
utan fruktan.
6 De uppmuntrar varandra
i sitt onda uppsåt*,
de talar om att lägga snaror,
de säger: "Vem skulle se oss?"
7 De smider onda planer:
"Nu har vi en färdig plan!"
Människans tankar och hjärta
är djupa.

8 Då skjuter Gud dem,
en plötslig pil
och de är sårade.
9 Deras egna tungor får dem på fall,
alla som ser dem
skakar på huvudet.
10 Alla människor grips av skräck,
de förkunnar
vad Gud har gjort
och förstår att det är hans verk.
11 Den rättfärdige gläder sig i Herren
och flyr till honom,
och alla som har ärliga hjärtan
skattar sig lyckliga.

Fotnoter
64:3hemliga planer   Annan översättning: "följe".
64:6i sitt onda uppsåt   Annan översättning: "med onda ord".

Parallellställen
64:4Ps 55:22 57:5.
64:5Ps 10:8 11:2 58:8.
64:6Job 22:13 Ps 10:11 13 94:7 140:6.
64:7Jer 17:9.
64:8Ps 7:13f.
64:9Ps 7:16 9:16.
64:102 Mos 8:19 Ps 58:12 94:15.
64:11Ps 68:4 Jes 45:25.