× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tacksamhet och lovsång

1 För körledaren. En sång, en psalm.


Ropa till Gud, hela jorden!
2 Lovsjung hans namns ära,
ge honom ära och pris!
3 Säg till Gud:
Hur förunderliga
är inte dina gärningar!
Dina fiender kryper för dig,
för din stora makt.
4 Hela jorden ska tillbe dig
och lovsjunga dig,
de ska lovsjunga ditt namn.
Sela

5 Kom och se vad Gud har gjort,
förunderliga gärningar
bland människors barn.
6 Han förvandlade havet
till torr mark,
de gick till fots genom floden.*
Där gladdes vi över honom.
7 I sin makt härskar han för evigt,
hans ögon vakar över folken.
De upproriska får inte resa sig.
Sela

8 Prisa vår Gud, ni folk,
låt hans lov ljuda högt,
9 för han gav liv åt vår själ
och lät inte vår fot vackla.
10 Du prövade oss, Gud,
du luttrade oss
som man luttrar silver.
11 Du lät oss fastna i nätet,
du lade tunga bördor på vår rygg.
12 Du lät människor fara fram
över vårt huvud,
vi gick genom eld och vatten.
Men du förde oss ut till överflöd.

13 Jag kommer till ditt hus
med brännoffer,
jag vill uppfylla mina löften till dig,
14 det som mina läppar utbrast
och min mun sade
när jag var i nöd.
15 Jag vill bära fram feta brännoffer
och rök av baggar till dig,
jag vill offra både tjurar och bockar.
Sela

16 Kom och hör,
alla ni som vördar Gud!
Jag ska berätta
vad han gjort för min själ.
17 Jag ropade till honom med min mun
och hade lovsång på min tunga.
18 Hade jag haft ondska i mitt hjärta,
hade Herren inte hört mig.
19 Men Gud har verkligen hört,
han har lyssnat till min bön.
20 Lovad är Gud,
som inte har avvisat min bön
eller tagit sin nåd ifrån mig!

Fotnoter
66:6havet … floden   De två vattenundren vid Röda havet (2 Mos 14) och Jordanfloden (Jos 3) .

Parallellställen
66:1Ps 81:2 95:1 98:4 Jes 49:13.
66:35 Mos 33:29 Ps 18:45 145:6.
66:5Ps 46:9.
66:62 Mos 14:21 Jos 3:16f.
66:72 Krön 16:9 Job 28:24 Ps 33:13 145:13.
66:9Ps 55:23 121:3.
66:10Ords 17:3 1 Petr 1:7.
66:12Jes 43:2 51:23.
66:13Ps 50:14 61:9 116:14.
66:17Ps 50:15.
66:18Job 27:8f Ords 15:29 28:9 Jes 59:2 Joh 9:31.