× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 De gudlösa flyr

fast ingen förföljer dem,
de rättfärdiga är trygga
som lejon.

2 Ett land i uppror* får många herrar,
men en klok och förståndig man
skapar varaktig ordning.

3 En fattig* herre
som förtrycker de fattiga
är ett regn som förstör
i stället för att ge bröd.

4 De som överger lagen
prisar de gudlösa,
de som håller lagen
kämpar mot dem.

5 Onda människor förstår inte
vad rätt är,
de som söker Herren
förstår allt.

6 Bättre vara fattig och leva hederligt
än rik och gå krokiga vägar.

7 En förståndig son tar vara på lagen,
den som umgås med frossare
drar skam över sin far.

8 Den som ökar sin förmögenhet
genom ocker och räntor*
samlar åt en som förbarmar sig
över de fattiga.

9 Om någon vänder bort sitt öra
och inte vill höra lagen,
då är också hans bön avskyvärd.

10 Den som lurar in de ärliga
på en ond väg
faller själv i sin grop,
men de hederliga
får det goda till arv.

11 En rik man är vis i egna ögon,
en fattig med insikt
genomskådar honom.

12 När de rättfärdiga triumferar
är härligheten stor,
när de gudlösa tar makten
får man leta efter människor.

13 Den som döljer sina brott
går det inte väl,
den som bekänner och överger dem
får barmhärtighet.

14 Salig är den som alltid fruktar Gud,
den som förhärdar sitt hjärta
faller i olycka.

15 Som ett rytande lejon
och en anfallande björn
är en gudlös härskare
över ett fattigt folk.

16 En furste med lite förstånd
brukar mycket våld,
den som hatar oärlig vinst
får leva länge.

17 En människa tyngd av blodskuld*
blir flykting ända till sin grav,
ingen får hjälpa en sådan.

18 Den som lever hederligt blir räddad,
den som i falskhet går dubbla vägar
faller på en av dem*.

19 Den som brukar sin åker
får bröd så det räcker,
den som jagar efter tomhet
får fattigdom så det räcker.

20 En pålitlig man
får mycket välsignelse,
den som snabbt vill bli rik
blir inte ostraffad.

21 Att vara partisk är inte rätt,
men många gör orätt för en bit bröd.

22 Den missunnsamme
strävar efter ägodelar,
han förstår inte
att brist ska drabba honom.

23 Den som tillrättavisar en människa
får uppskattning efteråt,
mer än den som kommer
med smicker.

24 Den som plundrar sin far och mor
och säger: ”Det är ingen synd”,
han är i lag med fördärvaren.

25 Den snikne skapar gräl,
den som litar på Herren
blir rikligen mättad.

26 Den som förlitar sig på sitt hjärta
är en dåre,
den som vandrar i vishet
blir räddad.

27 Den som ger åt den fattige
ska inget sakna,
den som blundar
får många förbannelser.

28 När de gudlösa tar makten
gömmer sig folk,
när de förgås
blir de rättfärdiga många.

Fotnoter
28:2uppror   Annan översättning: ”synd”.
28:3fattig   Andra handskrifter (Septuaginta): ”ond”.
28:8ocker och räntor   Förbjudet bland israeliter (2 Mos 22:25 , 3 Mos 25:35f , 5 Mos 23:19f ).
28:17tyngd av blodskuld   Se 4 Mos 35 för regler kring mord, dråp och fristäder.
28:18faller på en av dem   Andra handskrifter (Peshitta): ”faller i gropen”.

Parallellställen
28:13 Mos 26:36 Ps 53:6 Ords 10:24 14:32.
28:2Ords 29:8.
28:4Esra 7:26 Ps 119:126.
28:51 Kor 2:14f 1 Joh 2:20.
28:6Ords 19:1.
28:82 Mos 22:25 3 Mos 25:36 Ords 13:22 Pred 2:26.
28:9Job 27:8f Ps 18:42 66:18 Ords 15:8 21:27 Joh 9:31.
28:10Ps 7:16 Ords 26:27 Matt 15:14 18:6.
28:12Ords 11:10 29:2 Pred 10:5f.
28:13Job 31:33 Ps 32:3f 1 Joh 1:8f.
28:14Ords 1:7.
28:16Ords 29:4.
28:171 Mos 9:6 2 Mos 21:12 5 Mos 19:11f.
28:18Ords 12:13.
28:19Ords 12:11 20:4 24:34.
28:20Ords 10:6 20:21 1 Tim 6:6 9.
28:21Ords 18:5 24:23 Hes 13:19 Jak 2:1 9.
28:22Ords 23:6 28:20 1 Tim 6:9.
28:23Ords 9:8f 27:5f.
28:24Ords 19:26 Matt 15:5f.
28:25Ords 13:10 15:18 29:22.
28:26Ps 28:7 2 Kor 1:9.
28:275 Mos 15:7 11 Ords 11:24f 19:17 22:9.
28:28Job 24:4 Ords 11:10 29:2.