× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds dom över fienderna

1 För körledaren, till stränginstrument.

En psalm, en sång av Asaf.


2 Gud är känd i Juda,
hans namn är stort i Israel.
3 I Salem* står hans hydda,
på Sion hans boning.
4 Där bröt han bågens blixtrande pilar,
sköld och svärd och krigets vapen.
Sela

5 Strålande är du,
härligare än berg rika på byte*.
6 Modiga män ligger plundrade,
de sover sin sömn,
ingen stridsman
kan lyfta sin hand.
7 För ditt straffande ord,
du Jakobs Gud,
ligger ryttare och häst i dvala.

8 Du, endast du, är värd att frukta.
Vem kan bestå inför dig
när du vredgas?
9 Från himlen låter du domen höras,
jorden förskräcks och blir stilla
10 när Gud står upp för att döma,
för att frälsa alla ödmjuka
på jorden. Sela

11 Din vrede mot människor
ska bli till din ära,
dem som överlevt vreden
ska du ikläda dig*.*
12 Ge löften till Herren er Gud
och uppfyll dem!
Alla runt omkring ska komma
med gåvor till den Fruktade.
13 Han kuvar furstarnas ande,
fruktad av kungarna
på jorden.

Fotnoter
76:3Salem   Troligen en äldre och kortare namnform för Jerusalem (jfr 1 Mos 14:18 ).
76:5berg rika på byte   Andra handskrifter (Septuaginta): "de eviga bergen".
76:11 Grundtextens innebörd är oklar. Annan översättning: "Människors vrede ska bli till din ära, resten av vreden ska du ikläda dig" (som ett vapen).
76:11ska du ikläda dig   Andra handskrifter (Septuaginta): "ska hylla dig med högtid".

Parallellställen
76:2Ps 48:2.
76:31 Mos 14:18 Ps 9:12 68:17 132:13 135:21.
76:4Ps 46:10.
76:62 Kung 19:35 Jes 46:12 Jer 51:39 57 Nah 3:18.
76:8Ps 90:7 Nah 1:6 Mal 3:2 Upp 6:17.
76:112 Mos 9:16 Rom 9:17.
76:125 Mos 23:21 Ps 50:14 65:2.
76:13Job 12:21 Ps 107:40 Jes 40:23.