× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Profetia om Nineve, boken med Nahum från Elkoshs* syn.

Herrens vrede över Nineve
2Herren är en nitisk Gud
och en hämnare.
Herren tar hämnd och vredgas,
Herren tar hämnd
på sina ovänner
och har vrede i förvar åt sina fiender.
3Herren är sen till vrede
men stor i kraft,
han låter ingen gå ostraffad.
Herren har sin väg
i storm och oväder,
och molnen är dammet
under hans fötter.

4 Han straffar havet
och låter det torka ut,
han låter alla floder sina.
Då tynar Bashan och Karmel bort
och Libanons grönska vissnar.*
5 Bergen darrar för honom
och höjderna smälter.
Jorden bävar för hans ansikte,
världen och alla som bor där.
6 Vem kan bestå inför hans harm,
vem kan uthärda
hans vredes glöd?
Hans vrede brinner som eld
och klipporna spricker
inför honom.

7Herren är god,
en tillflykt på nödens dag,
han känner dem
som flyr till honom.
8 Men med en störtflod
förintar han platsen
där Nineve står,
och mörker förföljer hans fiender.
9 Vad ni än planerar mot Herren
ska han komma
med fullständig ödeläggelse.
Nöden ska inte komma två gånger.
10 Om de än är hopslingrade
som törnsnår
och druckna av sitt drickande,
ska de alla förtäras som torrt gräs.
11 Från dig har en man gått ut,
en som tänker ut ont mot Herren,*
en rådgivare i ondska.
Guds nåd över Juda
12 Så säger Herren:
”Hur starka och många de än är,
ska de ändå mejas ner
och försvinna.
Jag har plågat dig,
men ska inte plåga dig mer.
13 Nu ska jag bryta hans ok* över dig,
jag ska slita av dina band.”

14 Men om dig, Nineve,
har Herren befallt:
”Inga efterkommande
ska bära vidare ditt namn.
Ur dina gudars hus*
ska jag utrota alla bilder,
både snidade och gjutna.
Jag ska göra i ordning en grav åt dig,
för du är ingenting värd*.”

15 Se, över bergen kommer
glädjebudbäraren
som förkunnar frid.
Fira dina högtider, Juda,
uppfyll dina löften,
för den onde ska inte mer
dra fram genom dig,
han är helt tillintetgjord.

Inledning till boken
Nahum (”tröst”) profeterade på 600-talet mot Assyriens huvudstad Nineve i norra Irak, en av den dåtida världens största städer (se Jona 4:11). Nineve hade ödmjukat sig för Gud under en kort svaghetstid hundra år tidigare (Jona 3-4), men sedan fortsatt med sina hänsynslösa härjningar. Gud hade använt den grymma stormakten för att straffa Israel och Juda och andra folk (1 Kung 15-19, jfr Nah 3:19), och den skulle nu själv drabbas av Guds dom (kap 1) och gå under (2-3). Nahum profeterade någon gång mellan 663 f Kr (3:8 med not) och 612 f Kr, då Nineve föll för Babels kung Nabopolassar (2:1) och den assyriska storhetstiden var över.


Fotnoter
1:1Elkosh   Okänd ort. Senare traditioner placerar den i Galileen, Judeen eller Mesopotamien.
1:4Bashan … Karmel … Libanon   Regnrika och bördiga högländer i trakten runt Galileen.
1:11en som tänker ut ont mot Herren   Troligen kung Sanherib eller hans tjänare Rab-Shake, som hädade Gud och belägrade Jerusalem år 701 f Kr (se Jes 36- 37).
1:13ok   Arbetssele av trä, en vanlig bild för underordning (1 Kung 12:4 , Jes 9:4 ).
1:14dina gudars hus   Nineves huvudgudar var krigsgudinnan Ishtar och kungsguden Ashur, i vars namn assyrierna förde sina krig. Templen hade utökats av kung Sanherib (705-681 f Kr) som plundrade Juda (2 Kung 18:13 ).
1:14ingenting värd   Annan översättning: ”befunnen för lätt” (jfr Dan 5:27 ).

Parallellställen
1:22 Mos 20:5 34:14 5 Mos 5:9 Jos 24:19 Joh 3:36 Rom 12:19.
1:32 Mos 34:6f 4 Mos 14:18 Neh 9:17 Ps 18:14 103:8 145:8 Joel 2:13.
1:42 Mos 14:21 Jos 3:16 Ps 106:9 114:3f Jes 50:2.
1:52 Mos 19:18 Ps 18:8 97:4f Jes 13:13 Joel 3:16 Amos 9:5 Mika 1:4.
1:65 Mos 32.22 Jes 66:15 Jer 15:14.
1:7Ps 1:6 9:10 Mal 3:16 2 Tim 2:19.
1:8Ords 13:21.
1:9Ps 2:1f Jes 28:22.
1:12Nah 2:2.
1:13Jes 9:4 10:27 Jer 30:8.
1:14Dan 5:27 Mika 5:13.
1:15Jes 52:7 Ps 50:14 116:14 Rom 10:15.