× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Glädje över Herrens gärningar

1 En psalm, en sång för sabbatsdagen.


2 Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn,
du den Högste,
3 att på morgonen förkunna din nåd
och om natten din trofasthet,
4 med tiosträngad lyra och luta,
med klingande* toner på harpan.

5 Du gläder mig, Herre,
med dina gärningar,
jag jublar över dina händers verk.
6 Hur stora är inte dina verk, Herre,
hur djupa dina tankar!
7 En oförnuftig man förstår det inte,
dåren fattar det inte.
8 När de gudlösa grönskar som gräs
och alla förbrytare blomstrar,
går de ändå mot evig
undergång.

9 Men du, Herre,
är den Högste för evigt.
10 Se dina fiender, Herre,
se, dina fiender ska förgås,
alla förbrytare skingras!
11 Men mitt horn höjer du
som vildoxens,
jag är överöst med frisk olja.
12 Mina ögon får se
mina förföljare falla,
mina öron får höra om de onda
som reste sig mot mig.

13 De rättfärdiga grönskar som palmer,
de växer som cedrar på Libanon,
14 planterade i Herrens hus,
grönskande på vår Guds förgårdar.
15 Även vid hög ålder bär de frukt*,
de frodas och grönskar
16 för att förkunna att Herren,
min klippa, är rättfärdig.
Ingen orätt finns i honom.

Fotnoter
Ps 92 sjöngs enligt Mishna varje sabbat (lördag) i templet av leviternas kör.
92:4klingande   Annan översättning: "tankfulla" (hebr. higgajón , jfr Ps 9:17 med not).
92:15bär de frukt   Annan översättning: "skjuter de skott".

Parallellställen
92:2Ps 134:1 135:3 147:1.
92:3Ps 42:9.
92:4Ps 33:2f.
92:5Ps 77:12f.
92:6Ps 40:6 104:24 Rom 11:33 Upp 15:3.
92:7Ps 14:1 73:22 94:8 Jer 10:8.
92:8Ps 37:1f 38 73:17f 129:6.
92:9Ps 97:9 113:5.
92:10Ps 37:20 68:2f 89:11.
92:11Ps 23:5 45:8 89:25.
92:12Ps 54:9 91:8 118:7.
92:13Ps 1:3 52:3 10 72:7 Ords 11:28 Jer 17:8 Hos 14:6f.
92:14Jes 58:11.
92:15Ps 1:3 Ords 11:30 Jes 37:31.
92:165 Mos 32:4 Ps 94:22 Sef 3:5 Rom 9:14.