× 
 Från
 Till
 Metod

 

Frid med Gud

1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde* till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss* i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

6 För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. 7 Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

9 När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? 10 För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? 11 Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.

Adam och Kristus

12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. 13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma.

15 Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många* dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. 16 Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse, men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. 17 För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus?

18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.

20 Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. 21 Liksom synden regerade genom döden, så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.


Fotnoter
5:2tillträde   Andra handskrifter: "i genom tron tillträde".
5:2gläder oss   Annan översättning: "är stolta" (även i vers 3 och 11).
5:15de många   Anspelning på Jes 53:12 , i betydelsen "alla människor".

Parallellställen
5:1Jes 53:5 Joh 14:27 Ef 2:14.
5:2Joh 14:6 Ef 2:18 Hebr 10:19.
5:3Fil 1:29 Jak 1:2f.
5:4Hebr 10:36.
5:5Ps 22:6 Hebr 6:18f 1 Joh 4:16.
5:61 Petr 3:18.
5:8Joh 3:16 1 Joh 3:16 4:10.
5:91 Tess 1:10.
5:102 Kor 5:18 Kol 1:20f.
5:111 Kor 1:31.
5:121 Mos 2:17 3:6 19 Rom 6:23 1 Kor 15:21f.
5:13Rom 4:15.
5:141 Mos 3:3f 1 Kor 15:45.
5:15Joh 1:16f.
5:17Upp 22:5.
5:181 Kor 15:22 1 Joh 2:2.
5:19Jes 53:11 Fil 2:8 Hebr 5:8.
5:20Rom 4:15.
5:21Rom 5:17 6:23.