× 
 Från
 Till
 Metod

 

Uppmaning till omvändelse

1 I åttonde månaden* av Darejaveshs andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo*. Han sade:

2Herren var vred på era fäder. 3 Säg därför till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. 4 Var inte som era fäder. För dem predikade forna tiders profeter och sade: ”Så säger Herren Sebaot: Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar.” Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren.


5 Era fäder, var är de?
Och profeterna,
lever de kvar för evigt?
6 Nej, men mina ord och mina stadgar
som jag gav mina tjänare profeterna,
de träffade era fäder.
Och de vände om och sade:
Herren Sebaot
har handlat med oss
efter våra vägar
och våra gärningar,
så som han hade bestämt sig
för att göra med oss.”
Mannen på den röda hästen

7 På tjugofjärde dagen i elfte månaden*, som är månaden Shebat, i Darejaveshs andra regeringsår, kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo. Han sade:

8 Jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. 9 Jag frågade: ”Min herre, vilka är dessa?” Ängeln som talade med mig sade: ”Jag ska visa dig vilka de är.” 10 Mannen som stod bland myrtenträden svarade: ”Det är dessa som Herren har sänt ut till att fara omkring på jorden.” 11 Och de svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: ”Vi har farit omkring på jorden, och se, hela jorden är lugn och stilla.”

Herren ska trösta Sion

12 Då sade Herrens ängel: ”Herre Sebaot, hur länge ska det dröja innan du förbarmar dig över Jerusalem och Juda städer? Du har visat din vrede mot dem nu i sjuttio år.” 13Herren svarade ängeln som talade med mig med goda och tröstande ord. 14 Och ängeln som talade med mig sade sedan: ”Ropa ut: Så säger Herren Sebaot:


Jag ivrar för Jerusalem
och brinner av nit för Sion.
15 Jag är mycket vred på hednafolken
som sitter så säkra,
för när jag bara var lite vred
förvärrade de olyckan.
16 Därför säger Herren så:
Jag har vänt tillbaka till Jerusalem
i barmhärtighet.
Mitt hus ska byggas där,
säger Herren Sebaot,
och mätsnöret ska spännas
över Jerusalem.
17 Ropa ut än en gång:
Så säger Herren Sebaot:
Än en gång ska mina städer
flöda över av det som är gott.
Herren ska än en gång trösta Sion,
än en gång ska han
utvälja Jerusalem.”
Hornen och smederna

18 Och jag lyfte min blick och fick se fyra horn. 19 Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad betyder de?” Han svarade mig: ”Där är hornen som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem.”

20 Och Herren lät mig se fyra smeder. 21 Jag frågade: ”Varför har dessa kommit och vad ska de göra?” Han svarade: ”Där är hornen som skingrade Juda så att ingen kunde lyfta sitt huvud. Men smederna har kommit för att skrämma dem och slå av hornen på de hednafolk som lyfte sitt horn mot Juda land för att skingra dem som bor där.”


Inledning till boken
Sakarja (”Herren kommer ihåg”) var en präst som följde med Serubbabels och Josuas expedition från Babel (Neh 12:1, 16) för att bygga upp Jerusalems tempel igen. De kom fram år 538 f Kr, men arbetet låg nere ända till 520 f Kr då Sakarjas och Haggais förkunnelse (Esra 5:1, 6:14) manade folket att bygga färdigt templet.

En natt i februari 519 f Kr får Sakarja åtta symboliska syner (kap 1-6), och han förkunnar nytt hopp där folkets fastedagar ska bli glädjefester (7-8). Därefter följer syner om framtiden (9-14), ett avsnitt som troligen har tillkommit längre fram under profetens liv. Sakarjas bok är rik på profetior om Messias och citeras flera gånger i evangelierna (9:9, 11:12, 12:10, 13:7).
Enligt den arameiska targumen till Klagovisorna dog Sakarja martyrdöden i templet (jfr Matt 23:35).

Fotnoter
1:1åttonde månaden   Okt-nov 520 f Kr, medan Haggai frambar sina budskap (se Hagg 1- 2).
1:1Iddo   Sakarjas farfar som återvände med andra präster från Babel år 538 f Kr (Neh 12:4 ).
1:7tjugofjärde dagen i elfte månaden   15 feb 519 f Kr.

Parallellställen
1:1Esra 5:1 Neh 12:16 Sak 7:1.
1:22 Krön 36:16f.
1:3Jes 55:7 Mal 3:7 Jak 4:8.
1:4Jes 31:6 Jer 3:12 25:3f Hes 18:30f Hos 14:2 Joel 2:12.
1:9Sak 2:2 4:4 5 13 6:4.
1:10Sak 6:7.
1:12Ps 102:14 Jer 25:11 29:10 Dan 9:2.
1:14Jer 31:20 Joel 2:18 Sak 8:2.
1:15Ps 123:4 Jes 10:5f 47:6.
1:16Jes 54:7f Sak 2:1f 8:3 15.
1:17Jes 14:1 44:26 51:3 52:9 61:4 Sak 2:12.
1:201 Kung 22:11 Ps 75:5f.