× 
 Från
 Till
 Metod

 

De fyra vagnarna

1 Jag lyfte åter min blick och såg, och se, fyra vagnar kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar. 2 Framför den första vagnen var röda hästar, framför den andra vagnen svarta, 3 framför den tredje vagnen vita och framför den fjärde vagnen fläckiga, starka hästar. 4 Då frågade jag ängeln som talade med mig: ”Vad betyder dessa, min herre?” 5 Ängeln svarade mig: ”Det är himlens fyra vindar* som drar ut inför hela jordens Herre.

6 Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet, och de vita följer efter dem, medan de fläckiga drar mot sydlandet.” 7 När de starka gav sig av, var de ivriga att fara omkring på jorden. Då sade han: ”Ge er av, far ut över jorden!” Och de for ut över jorden. 8 Och han ropade på mig och sade: ”Se, de som drar ut mot nordlandet låter min Ande finna ro* i nordlandet.”

Översteprästen Josuas kröning

9Herrens ord kom till mig. Han sade: 10 Ta emot gåvorna från de landsflyktiga, från Heldaj, Tobia och Jedaja. Gå samma dag bort till det hus som tillhör Josia, Sefanjas son, dit de gick efter återkomsten från Babel. 11 Du ska ta emot silver och guld och göra kronor som du ska sätta på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud. 12 Och du ska säga till honom: ”Så säger Herren Sebaot:


Se, en man vars namn är Telningen*.
Under honom ska det gro,
och han ska bygga Herrens tempel.
13 Ja, han ska bygga Herrens tempel,
han ska vinna härlighet
och sitta på sin tron och regera.
En präst ska han vara på sin tron,*
och frid ska råda mellan båda.

14 Kronorna ska finnas i Herrens tempel till minne av Helem och Tobia, Jedaja och Hen, Sefanjas son. 15 Fjärran ifrån ska man komma för att bygga på Herrens tempel, och ni ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Så ska ske om ni lyder Herren er Guds röst.”


Fotnoter
6:5vindar   Annan översättning: ”andar”.
6:8låter min Ande finna ro   Annan översättning (så Septuaginta): ”stillar min vrede”.
6:12Telningen   I hebreiskan samma ordstam som ”gro” (jfr 3:8 ). ”Telningen från Davids rot” är en av titlarna för Messias (Jes 11:1 , Jer 23:5 ).
6:13präst … på sin tron   Messias är samtidigt både kung och präst (jfr Ps 110:1 , 4, Hebr 4:16f ).

Parallellställen
6:2Upp 6:1f.
6:5Ps 103:20f 104:4 Jer 49:36 Dan 7:2 Upp 7:1.
6:7Job 1:7 Sak 1:10.
6:8Hes 5:13.
6:12Jes 11:1f 53:2 Jer 23:5 33:15.
6:13Ps 110:1 4 Jes 9:6 11:10.
6:15Jes 2:2f 56:8 Sak 2:9.