× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. 2 Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd.* Det bär frukt tolv gånger, varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken.

3 Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4 De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. 5 Ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet.

6 Och han sade till mig: "Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske."

Jag kommer snart

7 "Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok."

8 Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig. 9 Men han sade till mig: "Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder profeterna och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe."

10 Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. 11 Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt och den orene fortsätta orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig."

12 "Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. 13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 14 Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. 15 Men utanför är hundarna och ockultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den.

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan."

17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det ska säga: "Kom!" Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.

18 För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom Herre Jesus!

21 Herren Jesu nåd vare med alla.


Fotnoter
22:1ftron. 2Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd   Annan översättning: "tron, 2mitt på stadens gata. På båda sidor om floden står livets träd".

Parallellställen
22:1Hes 47:1f Sak 14:8 Upp 21:6.
22:21 Mos 2:9 Upp 2:7.
22:3Sak 14:11.
22:4Ps 17:15 Matt 5:8 Upp 3:12.
22:5Jes 60:19f Dan 7:27 Upp 21:23.
22:6Upp 1:1 19:9 21:5.
22:7Upp 1:3 3:11.
22:8Upp 19:10.
22:10Dan 8:26 Upp 1:3.
22:11Dan 12:10.
22:12Jes 40:10 Matt 16:27 Upp 3:11.
22:13Jes 48:12 Upp 1:8.
22:14Upp 7:14.
22:151 Kor 6:9f Upp 21:8 27.
22:164 Mos 24:17 Jes 11:1 Upp 5:5.
22:17Jes 55:1 Upp 21:6.
22:18f5 Mos 4:2 12:32 Ords 30:6.
22:201 Kor 16:22 Upp 1:7.