× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds ark förs till Jerusalem

1 David byggde sig hus i Davids stad. Han gjorde också i ordning en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den, 2 och han sade: ”Inga andra än leviterna ska bära Guds ark, för dem har Herren utvalt att bära Guds ark och tjäna honom för evigt.” 3 David samlade hela Israel till Jerusalem för att hämta upp Herrens ark till den plats som han hade gjort i ordning åt den.

4 David samlade Arons barn och leviterna:

5 av Kehats barn: Uriel, deras ledare och hans bröder, 120,

6 av Meraris barn: Asaja, deras ledare, och hans bröder, 220,

7 av Gershons barn: Joel, deras ledare, och hans bröder, 130,

8 av Elisafans barn: Shemaja, deras ledare, och hans bröder, 200,

9 av Hebrons barn: Eliel, deras ledare, och hans bröder, 80,

10 av Ussiels barn: Amminadab, deras ledare, och hans bröder, 112.

11 David kallade till sig prästerna Sadok och Ebjatar samt leviterna Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel och Amminadab 12 och han sade till dem: ”Ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder och hämta sedan Herrens, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har gjort i ordning åt den. 13 Eftersom ni inte var med förra gången, bröt Herren vår Gud ner en av oss. Vi sökte ju inte honom på rätt sätt.”

14 Då helgade prästerna och leviterna sig för att hämta upp Herrens, Israels Guds, ark. 15 Och som Mose hade befallt i enlighet med Herrens ord bar nu leviterna Guds ark med stänger som vilade på deras axlar.

16 David sade till ledarna bland leviterna att de skulle utse sina bröder sångarna till tjänstgöring med musikinstrument, lyror, harpor och cymbaler, som de skulle låta ljuda medan de höjde glädjesången. 17 Leviterna utsåg då Heman, Joels son, och av hans bröder Asaf, Berekjas son, och av deras bröder, Meraris barn, Etan, Kushajas son, 18 och tillsammans med dem deras bröder av andra ordningen, Sakarja, Ben, Jaasiel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom och Jegiel, dörrvakterna.

19 Sångarna Heman*, Asaf* och Etan* skulle låta kopparcymbaler ljuda. 20 Sakarja, Asiel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja och Benaja skulle spela på lyror till alamót. 21 Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom, Jegiel och Asasja skulle leda sången med harpor till sheminít*.

22 Kenanja, leviternas ledare när de bar, skulle undervisa i att bära eftersom han var kunnig i det. 23 Berekja och Elkana skulle vara dörrvakter vid arken. 24 Shebanja, Joshafat, Netanel, Amasaj, Sakarja, Benaja och Elieser, prästerna, skulle blåsa i trumpeter framför Guds ark, och Obed-Edom och Jehia skulle vara dörrvakter vid arken.

25 Så gick David och de äldste i Israel och de högsta befälhavarna i väg för att hämta upp Herrens förbundsark från Obed-Edoms hus under jubel. 26 Eftersom Gud hjälpte leviterna som bar Herrens förbundsark offrade man sju tjurar och sju baggar. 27 David var klädd i en kåpa av fint linne. Det var också alla leviterna som bar arken, liksom sångarna och Kenanja som ledde sångarna när de bar. Dessutom hade David en linne-efod*. 28 Hela Israel hämtade upp Herrens förbundsark under jubel och basuners ljud. Man blåste i trumpeter och lät cymbaler klinga och lyror och harpor ljuda.

29 När Herrens förbundsark kom till Davids stad såg Sauls dotter Mikal ut genom fönstret, och när hon såg kung David hoppa och dansa fick hon förakt för honom i sitt hjärta.


Fotnoter
15:19Heman   En av Davids profeter (25:4f ) och lovsångsledare (1 Krön 16:41 ). Han var berömd för sin vishet (1 Kung 4:31 ) och skrev Ps 88, enligt psalmens överskrift.
15:19Asaf   Profet (25:2f ) och lovsångsledare (16:5f ). Han anges som författare till Ps 50 och 73-83.
15:19Etan   Berömd för sin vishet (1 Kung 4:31 ). Skrev Ps 89, enligt psalmens överskrift.
15:21alamót … sheminít   Musiktermer med oklar innebörd. Kan översättas ”jungfrur” och ”åttonde” (möjligen sopranstämma och bas). Används också i Ps 6, 12 och 46.
15:27linne-efod   Färggrann prästdräkt (2 Mos 28:6f , 39:2f ).

Parallellställen
15:12 Sam 6:17 1 Krön 16:1.
15:24 Mos 4:15.
15:32 Sam 6:12 1 Krön 13:5.
15:112 Sam 15:29.
15:122 Mos 19:10.
15:132 Sam 6:6f 1 Krön 13:10f.
15:152 Mos 25:14 4 Mos 4:15 7:9.
15:171 Krön 6:33 39 44 25:1.
15:20Ps 46:1.
15:21Ps 6:1.
15:252 Sam 6:12f 1 Krön 13:13.