× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förberedelser för tempelbygget

1 David sade: ”Här ska Herren Guds hus stå och här altaret för Israels brännoffer.” 2 Och David befallde att man skulle samla de främlingar som fanns i Israels land. Han tillsatte stenhuggare som skulle hugga ut stenar för att bygga Guds hus. 3 David skaffade järn i mängd till spikar för dörrarna i portarna och till märlor, samt koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas 4 och cederbjälkar i oräkneligt antal, för sidonierna och tyrierna kom med cederträ i mängd till David. 5 Han tänkte nämligen: ”Min son Salomo är ung och vek, och huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort så att det blir berömt och prisat i alla länder. Därför ska jag göra förberedelser* för det.” Så gjorde David en stor mängd förberedelser före sin död.

6 Han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. 7 David sade till sin son Salomo: ”Jag hade själv tänkt att bygga ett hus åt Herren min Guds namn. 8 Men Herrens ord kom till mig. Han sade: Du har spillt mycket blod* och fört många krig. Du ska inte bygga ett hus åt mitt namn, för du har spillt mycket blod på jorden inför mina ögon. 9 Men se, en son ska födas åt dig. Han ska bli en fridsam man, och jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Salomo ska han heta, och jag ska ge Israel frid* i hans dagar. 10 Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Han ska vara min son och jag ska vara hans far. Och jag ska befästa hans kungatron över Israel för evig tid.

11 Må nu Herren vara med dig, min son. Må du ha framgång och bygga Herren din Guds hus som han har lovat dig. 12Herren bara ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel, så att du håller fast vid Herren din Guds undervisning. 13 Då ska du ha framgång, om du noggrant följer de stadgar och föreskrifter som Herren befallde Mose att lägga på Israel. Var stark och frimodig, var inte rädd eller modlös.

14 Se, trots mina svårigheter har jag skaffat hundratusen talenter guld och tusen gånger tusen talenter* silver till Herrens hus och dessutom mer koppar och järn än som kan vägas, så mycket är det. Trävirke och sten har jag också förberett, och mer kan du själv skaffa fram. 15 Du har också arbetare i mängd, hantverkare, stenhuggare och timmermän, och dessutom allt slags folk som är kunnigt i alla slags arbeten. 16 Guldet, silvret, kopparn och järnet går inte att räkna. Sätt igång och gå till verket, och må Herren vara med dig!”

17 Därefter befallde David alla Israels hövdingar att de skulle hjälpa hans son Salomo. Han sade: 18Herren er Gud är ju med er och har låtit er få ro på alla sidor. Han har gett landets invånare i min hand, och landet är lagt under Herren och hans folk. 19 Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren er Gud. Sätt igång och bygg Herren Guds helgedom, så att man kan föra in Herrens förbundsark och de föremål som helgats åt Gud i det hus som ska byggas åt Herrens namn.”


Fotnoter
22:5förberedelser   T ex Ps 30 skrevs av David “för tempelinvigningen”, enligt dess överskrift.
22:8spillt mycket blod   Davids många krig beskrivs t ex i 14:8f , kap 18-20 och Ps 18.
22:9Salomo … frid   Hebr. Shelomó … shalóm. Frid och fred är samma ord på hebreiska.
22:14hundratusen … tusen gånger tusen talenter   Ca 3 000 ton guld och 30 000 ton silver.

Parallellställen
22:22 Krön 2:17f.
22:51 Kung 3:7 1 Krön 29:1.
22:72 Sam 7:2f 1 Krön 17:1f.
22:81 Kung 5:3 1 Krön 28:3.
22:102 Sam 7:13f 1 Kung 5:5 1 Krön 17:11f Ps 89:27 Hebr 1:5.
22:121 Kung 3:12 2 Krön 1:10.
22:135 Mos 31:7f Jos 1:7f 1 Kung 2:2f 1 Krön 28:20.
22:141 Krön 29:2.
22:181 Krön 23:25.