× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens löfte till David

1 En vishetspsalm av esraiten Etan.*


2 Jag vill sjunga om Herrens
nådegärningar för evigt,
med min mun
förkunna din trofasthet
från släkte till släkte.
3 Jag säger:
För evigt är din nåd befäst,
i himlen är din trofasthet
grundad.

4 "Jag har slutit förbund
med min utvalde,
gett min ed till min tjänare David:*
5 Jag ska låta din ätt bestå för evigt
och bygga din tron
från släkte till släkte." Sela

6 Himlarna prisar dina under, Herre,
och din trofasthet
i de heligas församling.
7 Vem i skyn kan jämföras
med Herren?
Vem bland Guds söner kan liknas
vid Herren?
8 Gud är fruktad i de heligas råd,
stor och mer vördad
än alla omkring honom.

9Herre Gud Sebaot,
vem är som du?
Stark är du, Herre,
och din trofasthet omger dig.
10 Du råder över det stolta havet,
när dess vågor reser sig
stillar du dem.
11 Du krossade Rahab som en slagen,
du skingrade dina fiender
med din mäktiga arm.
12 Din är himlen,
din är också jorden.
Du har grundat världen
med allt vad den rymmer.
13 Nord och syd har du skapat,
Tabor och Hermon
jublar i ditt namn.
14 Du har en arm med kraft,
din hand är mäktig,
din högra hand är upphöjd.
15 Rätt och rättfärdighet
är grunden för din tron,
nåd och sanning
står inför ditt ansikte.

16 Saligt är det folk
som vet vad jubel är!
Herre, de vandrar
i ditt ansiktes ljus.
17 I ditt namn jublar de ständigt,
i din rättfärdighet upphöjs de,
18 för du är deras styrka
och härlighet,
i din nåd upphöjer du vårt horn.
19 Ja, vår sköld tillhör Herren,
vår kung tillhör Israels Helige.

20 Du talade en gång i en syn
till dina trogna och sade:
"Jag har sänt hjälp
genom en hjälte,
jag har upphöjt en yngling*
ur folket.
21 Jag har funnit min tjänare David
och smort honom
med min heliga olja.
22 Min hand ska stödja honom,
min arm ska styrka honom.
23 Ingen fiende ska plundra honom,
ingen orättfärdig
ska förtrycka honom.
24 Jag ska krossa hans fiender
framför honom
och slå ner dem
som hatar honom.

25 Min trofasthet och nåd
ska vara med honom,
i mitt namn ska hans horn
bli upphöjt.
26 Jag ska lägga havet
under hans hand,
floderna under hans högra hand.
27 Han ska ropa till mig:
"Du är min Far, min Gud
och min frälsnings klippa!"
28 Jag ska göra honom
till den förstfödde,
till den högste
bland* kungarna på jorden.
29 Jag ska bevara min nåd
mot honom för evigt,
mitt förbund med honom
ska stå fast.
30 Jag ska låta hans ätt*
bestå i evighet
och hans tron
så länge himlen är till.

31 Om hans barn överger
min undervisning
och inte följer mina befallningar,
32 om de bryter mina lagar
och inte håller mina bud,
33 då ska jag straffa deras brott med ris
och deras synd med plågor.
34 Men min nåd
ska jag inte ta ifrån honom,
jag ska inte svika min trofasthet.
35 Jag ska inte bryta mitt förbund,
det mina läppar har sagt
ska jag inte ändra.
36 En gång för alla
har jag svurit vid min helighet,
jag sviker inte David:
37 Hans ätt ska bestå för evigt
och hans tron som solen inför mig,
38 den ska bestå som månen
i evigheters evighet.
Och vittnet i skyn är trofast." Sela

39 Men nu har du förkastat
och förskjutit din smorde.
40 Du har upplöst förbundet
med din tjänare,
du har vanärat hans krona
och kastat den till marken.
41 Du har rivit alla hans murar
och lagt hans borgar i ruiner.
42 Alla som passerar på vägen
plundrar honom,
han blir hånad av sina grannar.
43 Du lyfte hans motståndares
högra hand,
du lät hans fiender jubla.
44 Du lät hans skarpa svärd ge vika
och stödde honom inte i striden.
45 Du har gjort slut på hans glans
och slagit hans tron till jorden.
46 Du har förkortat
hans ungdoms dagar,
du har täckt honom med skam.
Sela

47 Hur länge, Herre,
ska du hålla dig helt dold?
Hur länge ska din vrede
brinna som eld?
48 Tänk på hur kort mitt liv är,
hur förgängliga* du skapat
alla människors barn.
49 Vem kan leva och slippa se döden,
vem kan rädda sin själ
från dödsrikets våld? Sela

50 Herre, var är dina nådegärningar
från förr
som du lovade David med ed
i din trofasthet?
51 Herre, tänk på dina tjänares* vanära,
vad jag bär inom mig
från de många folken,
52 hur dina fiender hånar, Herre,
hur de hånar din smordes fotspår.

53 Välsignad är Herren i evighet!
Amen, amen.

Fotnoter
89:1esraiten Etan   Berömd vis man på Salomos tid (1 Kung 4:31 ), troligen identisk med Davids siare och lovsångsledare (1 Krön 6:44 ).
89:4f Psalmisten citerar i vers 4-5 Guds löfte (jfr 2 Sam 7:12 , Ps 132:11f ).
89:20yngling   Annan översättning: "utvald".
89:28bland   Annan översättning: "för".
89:30ätt   Annan översättning: "ättling" (alltså Messias, Davids son). Även i vers 37.
89:48hur förgängliga   Annan översättning: "till vilken tomhet".
89:51dina tjänares   Andra handskrifter: "din tjänares".

Parallellställen
89:11 Kung 4:31 1 Krön 2:6.
89:2Ps 101:1 119:90.
89:3Ps 103:17 119:89.
89:52 Sam 7:12f 1 Krön 17:11f Ps 61:8 132:11 Jes 55:3 Luk 1:32.
89:6Ps 29:1f 103:20f Jes 6:3 Ef 3:10 Upp 4:8.
89:10Job 38:11 Ps 65:8 93:3f.
89:11Jes 51:9.
89:121 Mos 1:1 1 Krön 29:11 Ps 24:1f 102:26.
89:15Ps 85:14 97:2.
89:164 Mos 23:21 Ps 67:2.
89:191 Mos 15:1 Ps 47:10 84:12.
89:202 Sam 7:4f 1 Krön 17:4.
89:211 Sam 16:13 Apg 13:22.
89:26Ps 72:8.
89:272 Sam 7:14 1 Krön 17:13 22:10 Ps 2:6f 95:1 Hebr 1:5.
89:28Ps 72:11.
89:30Ps 132:12 Jer 33:17.
89:322 Sam 7:14f.
89:354 Mos 23:19 Jer 33:20f.
89:36Ps 119:106 Jes 62:8 Jer 51:14 Amos 4:2.
89:37Joh 12:34.
89:38Job 16:19 Ps 72:5 Jer 33:20f.
89:41Ps 80:13f.
89:42Ps 44:14 79:4.
89:47Ps 13:2 44:25 77:8 79:5 80:5.
89:48Job 7:7 14:1f Ps 39:6 49:10 90:10 89:49 Rom 5:12 Hebr 9:27.
89:50Ps 106:7 107:43 119:41.