× 
 Från
 Till
 Metod

 

Mord av okänd gärningsman

1 Om man i det land som Herren din Gud ger dig till besittning påträffar en ihjälslagen människa liggande på marken och man inte vet vem som har dödat honom, 2 ska dina äldste och dina domare gå ut och mäta avståndet från den ihjälslagne till de städer som ligger runt omkring. 3 De äldste i den stad som ligger närmast den ihjälslagne ska ta en kviga, som inte har blivit använd i arbete och inte burit ok. 4 De äldste i staden ska föra kvigan ner till en dal med rinnande vatten där man inte plöjt eller sått, och där i dalen ska de krossa nacken på kvigan.

5 Och prästerna, Levi söner, ska träda fram, för Herren din Gud har utvalt dem till att göra tjänst inför honom och välsigna i Herrens namn, och efter deras beslut ska alla tvister och våldsbrott avgöras. 6 Alla de äldste i den stad som är närmast den ihjälslagne ska tvätta sina händer över kvigan som man krossat nacken på i dalen, 7 och de ska intyga och säga: ”Våra händer har inte spillt detta blod, och våra ögon har inte sett dådet. 8 Försona ditt folk Israel som du har friköpt, Herre, och låt inte oskyldigt blod komma över ditt folk Israel.”

Därmed får de försoning för denna blodskuld. 9 Så avlägsnar du skulden ifrån dig för det oskyldiga blodet*, för du ska göra det som är rätt i Herrens ögon.

Äktenskap med fången kvinna

10 När du drar ut i krig mot dina fiender och Herren din Gud ger dem i din hand så att du tar fångar, 11 och du bland fångarna får se en vacker kvinna som du fäster dig vid och vill ta till hustru, 12 så ska du föra henne in i ditt hus, och hon ska raka sitt huvud* och ansa sina naglar. 13 Hon ska lägga av de kläder hon bar som fånge, och hon ska bo i ditt hem och få sörja sin far och mor under en månad*. Därefter får du gå in till henne och bli hennes man, och hon ska bli din hustru.

14 Om du sedan inte finner behag i henne, ska du låta henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar och inte heller behandla henne som en slavinna, eftersom du har förnedrat henne.

Förstfödslorätten

15 Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han inte älskar, och både den älskade och den oälskade har fött söner åt honom och om hans förstfödde är son till den oälskade, 16 då får mannen inte, när han fördelar arvet åt sina söner, ge förstfödslorätten åt den älskades son till skada för den oälskades son, eftersom denne är den förstfödde. 17 Han ska i stället erkänna sonen till den oälskade som sin förstfödde och ge honom en dubbel lott av allt han äger. Eftersom denne är förstlingen av hans livskraft tillhör förstfödslorätten honom.

En upprorisk son

18 Om någon har en upprorisk och trotsig son som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, 19 så ska hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. 20 Och de ska säga till de äldste i staden: ”Vår son här är upprorisk och trotsig. Han vill inte lyda oss utan frossar* och super.” 21 Då ska alla män i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel ska höra det och känna fruktan.

Olika lagar och föreskrifter

22 Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, 23 så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten*. Du ska begrava den samma dag, för den som är upphängd* är en Guds förbannelse. Du ska inte orena det land som Herren din Gud ger dig till arvedel.


Fotnoter
21:9skulden … för det oskyldiga blodet   Jfr Ps 106:38 , Hes 36:17f .
21:12raka sitt huvud   En rening (3 Mos 14:8 ) som uttrycker sorg (Mika 1:16 ) och minskar attraktiviteten (1 Kor 11:6 , 15).
21:13under en månad   Längre än den sedvanliga sorgetiden om en vecka (jfr 1 Sam 31:13 ).
21:20frossar   Annan översättning: ”beter sig förkastligt”. Jfr 2 Mos 21:17 med not.
21:23inte lämnas kvar på träet över natten   På grund av detta bud begravde man Jesus strax före kvällen (Joh 19:31 ).
21:23upphängd   Ett avskräckande skamstraff. Versen citeras av Paulus i Gal 3:13 .

Parallellställen
21:55 Mos 10:8 17:8f.
21:151 Mos 29:30f.
21:171 Mos 49:3 1 Krön 5:1.
21:23Gal 3:13.