× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sorgesång över Tyrus

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Människobarn, stäm upp en sorge­sång över Tyrus. 3 Säg till Tyrus:


Du som bor vid havets portar
och driver handel med folken
i många kustländer,
så säger Herren Gud:
O Tyrus, du säger:
Jag är den fullkomliga skönheten.

4 Dina gränser är mitt i havet,

de som byggde dig
gjorde din skönhet fullkomlig.

5 Av cypress från Senir*

gjorde de allt ditt träarbete.
De hämtade en ceder från Libanon
för att göra en mast åt dig.

6 Av ekar från Bashan

gjorde de dina åror.
De prydde ditt däck med elfenben,
inlagt i ädelt trä
från kitteernas öländer.

7 Seglet av fint broderat linne

från Egypten
hade du som ditt baner.
Mörkblått och purpurrött tyg
från Elishas* öländer
hade du till soltält.

8 Sidons och Arvads* invånare

var roddare åt dig.
De vise, som du hade hos dig, Tyrus,
dem tog du till sjömän.

9 Gebals* äldste och dess vise

tjänade dig med att täta
dina fogar.
Havets alla fartyg
med sina besättningar
tjänade dig vid din byteshandel.

10 Perser, ludeer och puteer*

var soldater i din här,
ditt krigsfolk.
Sköldar och hjälmar
hängde de på dig,
och dessa gav dig glans.

11 Arvads söner och din här

stod runt omkring
på dina murar,
och män från Gammad
var i dina torn.
Sina stora sköldar hängde de upp
runt om på dina murar,
de gjorde din skönhet fullkomlig.

12 Tarshish* var din handelspartner, för du var rik på allt. Du fick silver, järn, tenn och bly i utbyte mot dina varor. 13 Grekland*, Tubal och Meshek* handlade med dig. Slavar och kopparkärl gav de dig i utbyte. 14 Arbetshästar, stridshästar och mulåsnor fick du som betalning från Togarmas land*.

15 Dedans söner* handlade med dig, ja, många kustländer var dina kunder. Elfenben och ebenholts förde de till dig som betalning. 16 Aram* var din handelspartner, för du var rik på konstarbeten. Rubiner, purpurrött tyg, broderade vävnader och fint linne, koraller och rubiner gav de dig som betalning.

17 Juda och Israels land handlade med dig. Vete från Minnit*, bakverk och honung, olja och balsam gav de dig i utbyte för dina varor. 18 Damaskus var din handelspartner, för du var rik på konstarbeten och allt slags gods. De kom med vin från Helbon och med ull från Sahar.*19 Dan och Javan gav dig tvinnad tråd som betalning. De gav konstsmitt järn, kassia och kalmus* i utbyte mot dina varor. 20 Dedan handlade med dig med sadeltäcken att rida på. 21 Araberna och Kedars* alla furstar tjänade dig med sin handel, med lamm och baggar och bockar drev de handel hos dig.

22 Sabas och Raamas köpmän* gjorde affärer med dig. Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig som betalning. 23 Harran*, Kanne och Eden,* Sabas köpmän, Assur och Kilmad* drev handel med dig. 24 De gjorde affärer hos dig med vackra kläder, med mörkblå brokigt vävda mantlar, med brokiga täcken, med välslagna, starka rep på din marknad.


25 Fartyg från Tarshish for i väg
med dina bytesvaror.
Så fylldes du med gods
och blev mycket ärad,
där du låg mitt i havet.

26 Ut på vida vattnen

förde de dig,
dina roddare.
Då kom östanvinden
och krossade dig,
där du låg mitt i havet.
27 Ditt gods, dina varor och din handel,
dina sjömän och styrmän,
de som lagade dina fogar
och de som drev din handel,
allt krigsfolk som fanns hos dig
och allt manskap hos dig,
ska sjunka ner i havets djup
den dag du faller.

28 När dina sjömän höjer sorgerop

bävar kustländerna.

29 Alla som ror med åror

lämnar sina skepp.
Sjömän och alla som far
på havet stannar i land.

30 De ropar högt över dig

och klagar bittert,
de strör stoft på sina huvuden
och rullar sig i aska.

31 De rakar sig skalliga för din skull

och klär sig i säcktyg,
de gråter över dig i bitter sorg,
under bitter klagan.
32 Med jämmer stämmer de upp
en sorgesång över dig,
klagande sjunger de om dig:

Vem är som Tyrus,

som bringats till tystnad
mitt ute i havet?

33 När dina handelsvaror

sattes i land från havet
mättade du många folk.
Med din mängd av gods
och bytesvaror
gjorde du jordens kungar rika.

34 Men nu, när du förlist

och försvunnit från havet
ner i vattnets djup,
har dina bytesvaror
och allt ditt manskap
sjunkit med dig.
35 Kustländernas alla invånare
häpnar över dig,
deras kungar står rysande
med förfäran i sina ansikten.

36 Köpmännen ute bland folken

visslar hånfullt åt dig.
Du har fått ett fasansfullt slut,
du ska inte mer finnas till.”

Fotnoter
27:5Senir   Hermonbergen (5 Mos 3:9 ), rikt bevuxna med barrskog.
27:7Elisha   Kustområde i Medelhavet, kanske på Cypern. Se 1 Mos 10:4 .
27:8Sidon och Arvad   Feniciska handelsstäder ca 4 och 17 mil norr om Tyrus.
27:9Gebal   På grekiska Byblos, berömd fenicisk handelsstad ca 10 mil norr om Tyrus.
27:10Perser, ludeer och puteer   Avlägsna folk i öst (Iran), väst (Lydien, västra Turkiet) och sydväst (Libyen). Jfr Jer 30:5 , 38:5 , 46:9 och 1 Mos 10:6 , 13.
27:12Tarshish   Handelscentrum i västra Medelhavet (1 Kung 10:22 ). Har identifierats med spanska Tartessos, tunisiska Kartago eller Sardinien.
27:13Grekland   Hebr. Javán , särskilt Jonien på nuvarande Turkiets västkust.
27:13Tubal och Meshek   Riken i östra nuvarande Turkiet. Se 38:2 , 1 Mos 10:2 .
27:14Togarmas land   Kanske staden Tegarama vid Gürün i centrala Turkiet, omnämnd i assyrisk kilskrift. Se 38:6 och 1 Mos 10:3 .
27:15Dedans söner   Nordvästra Saudiarabien (1 Mos 10:7 , Jes 21:13 , Jer 25:23 ). Septuaginta: ­”Rodans söner” (ön Rhodos).
27:16Aram   Nuvarande Syriens inland.
27:17Minnit   Område i Ammon nordost om Döda havet (Dom 11:33 ).
27:18Helbon … Sahar   Områden strax norr om Damaskus.
27:19kassia och kalmus   Doftämnen från bortre Asien.
27:21Kedar   Boskapsskötande arabfolk (Jes 60:7 ), fruktade krigare (Ps 120:5 , Jes 21:17 ).
27:22Sabas och Raamas köpmän   Nuvarande Jemen, ett mäktigt handelsrike (1 Kung 10, Job 6:19 , Ps 72:10 , Jes 60:6 ).
27:23Harran   Stad mellan Syrien och Turkiet, förknippad med Abraham (1 Mos 11:31 ).
27:23Eden   Troligen Bet-Eden, arameiskt rike i norra Syrien sydväst om Harran (Amos 1:5 ).
27:23Kanne … Kilmad   Okända orter, troligen i Syriens inland.

Parallellställen
27:2Jes 23:1f Amos 1:9f.
27:3Ps 50:2 Klag 2:15.
27:55 Mos 3:9.
27:71 Mos 10:4.
27:81 Mos 10:18.
27:91 Kung 5:18 Ps 83:8.
27:10Jes 66:19 Jer 46:9 Nah 3:9.
27:131 Mos 10:2f.
27:17Dom 11:33.
27:211 Mos 25:13 Ps 120:5.
27:26Hes 17:10.
27:30Est 4:1 Jer 6:26 Hes 26:17 Upp 18:9 19.
27:31Jer 48:37.
27:35Hes 26:16 32:10.
27:36Ps 37:10 36 Hes 26:21 28:19.