× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hoseas otrogna hustru

1Herren sade till mig: ”Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan* och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor*.”

2 Då köpte jag henne åt mig för femton siklar silver och en homer och en letek korn*. 3 Jag sade till henne: ”Under lång tid ska du vara hos mig. Var inte otrogen och ge dig inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig*.”


4 För under lång tid ska Israels barn
vara utan kung och furste,
utan offer och stoder
och utan efod* och husgudar.
5 Sedan ska Israels barn vända om
och söka Herren sin Gud
och David, sin kung.
Med fruktan ska de söka Herren
och hans godhet
i kommande dagar.

Fotnoter
3:1älskas av en annan   Annan översättning (så Septuaginta): ”älskar det onda”.
3:1druvkakor   Torkade russinkakor som användes vid offer till avgudarna (jfr Jer 44:19 ).
3:2femton siklar silver och en homer och en letek korn   Drygt 150 gram silver och 330 liter korn, ungefär två årslöner, vilket motsvarar priset för att friköpa en kvinnlig slav (3 Mos 27:4 ).
3:3vara hos dig   Annan översättning: ”vara på samma sätt mot dig”.
3:4efod   Färggrann prästdräkt som förknippades med orakelsvar (2 Mos 28:6 , 30).

Parallellställen
3:41 Mos 31:19 2 Krön 15:3.
3:53 Mos 26:40f 5 Mos 4:29 Jes 2:2f Jer 30:9 31:12 Hes 34:23 Mika 4:1f Sak 8:20f.