× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hoseas otrogna hustru

Kapitel 3

1 Herren sade till mig: "Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor."*
2 Och jag köpte henne åt mig och gav för henne femton siklar silver och en homer och en letek korn.3 Jag sade till henne: "Under lång tid skall du vara hos mig. Bedriv inte otukt och ge dig inte åt någon annan man. Jag skall vara hos dig."

4 Ty under lång tid skall Israels barn bli utan kung och furste,utan offer och stoder
och utan efod och husgudar.
5 Sedan skall Israels barn vända om och söka Herren, sin Gud,och David, sin kung.Med fruktan
skall de söka Herrenoch hans godhet i kommande dagar.

Fotnoter
3:1druvkakor användes vid offer till avgudarna.