× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lovsång till Herren för hans seger

1Herre, du är min Gud!

Jag vill upphöja dig,
jag vill prisa ditt namn,
för du gör underbara ting,
dina beslut från forna tider
med trofasthet och sanning.
2 Du har gjort stad till stenhög,
befäst stad till ruiner.
Främlingarnas fäste
ska inte längre vara en stad,
det ska aldrig mer byggas upp.
3 Därför ska det mäktiga folket
ära dig,
de skoningslösa hedningarnas
städer frukta dig.
4 Du är ett skydd för den svage,
ett skydd för den fattige
i hans nöd,
en tillflykt undan storm,
en skugga undan hetta.
För de skoningslösas andedräkt
är som en storm mot en vägg.
5 Som du kuvar hettan
när det är som torrast,
så kuvar du främlingarnas larm.
Som hettan dämpas
av molnets skugga,
så dämpas de skoningslösas sång.
Herrens festmåltid
6Herren Sebaot ska på detta berg
göra en festmåltid för alla folk,
en festmåltid med feta rätter
och lagrade viner,
feta, mustiga rätter
och lagrat, klarat vin.
7 Han ska på detta berg utplåna
den slöja som beslöjar alla folk,
det täckelse som täcker
alla folkslag.
8 Han ska utplåna döden för evigt.
Herren Gud ska torka tårarna
från alla ansikten
och ta bort sitt folks vanära
från hela jorden,
för Herren har talat.*

9 På den dagen ska man säga:
Se, här är vår Gud!
Honom hoppades* vi på,
att han skulle frälsa oss.
Ja, här är Herren
som vi hoppades på.
Låt oss vara glada och jubla
över hans frälsning.

10 För Herrens hand
ska vila över detta berg,
men Moab ska trampas ner
i sitt land
som halm trampas ner
i gödselhögen.
11 Där ska han breda ut sina händer
som simmaren gör
för att simma,
men hans stolthet ska brytas ner
trots hans händers alla konster.
12 Ja, dina murars höga fästningsverk
störtar han och ödmjukar,
han tar ner dem till jorden,
ner i stoftet.

Fotnoter
25:8 Citeras av Paulus i 1 Kor 15:54 . Hebr. nésach , "för evigt", kan också översättas "i seger".
25:9hoppades   Annan översättning: "väntade".

Parallellställen
25:1Ps 31:15 63:2 118:28 Jes 33:5 Ef 1:11.
25:4Jes 4:6 14:32 Jer 16:19.
25:6Ps 22:27f Jes 55:2 Matt 22:2 Luk 14:16 Upp 19:7 9.
25:7Jes 29:10 60:2 2 Kor 3:15f Ef 4:18.
25:8Ps 126:5 1 Kor 15:26 54 2 Tim 1:10 Upp 7:17 21:4.
25:9Ps 33:21 42:6 12 48:15 63:8 Jes 65:18.
25:12Jes 26:5.