× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ett nådens år från Herren

1 Herren Guds Ande

är över mig,
för Herren har smort mig*
till att förkunna glädjens budskap
för de ödmjuka*.
Han har sänt mig
att förbinda dem som har
förkrossade hjärtan,
att utropa frihet för de fångna
och befrielse för de bundna,
2 att förkunna ett nådens år
från Herren
och en hämndens dag
från vår Gud,
att trösta alla sörjande,
3 att ge de sörjande i Sion
huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorg,
lovsångsdräkt i stället för
en modfälld ande.
Och de ska kallas
"rättfärdighetens terebinter",
planterade av Herren
till hans förhärligande.

4 De ska bygga upp gamla ruiner,
upprätta det som förr legat öde.
De ska bygga upp
ruinstäderna igen,
platser som varit öde
i generation efter generation.
5 Främlingar ska stå och valla
era hjordar,
utlänningar sköta
era åkrar och vingårdar.
6 Och ni ska heta "Herrens präster",
man ska kalla er:
"Vår Guds tjänare".
Ni ska få njuta av
hednafolkens skatter
och ståta med deras härlighet.
7 Ni ska få dubbelt igen för er skam,
och de som förödmjukades
ska nu jubla över sin del.
Därför ska de få en dubbel lott
i sitt land,
evig glädje ska de få,
8 för jag, Herren, älskar det rätta
och hatar orättfärdigt rofferi.
Jag ska ge dem deras lön i trofasthet
och sluta ett evigt förbund
med dem.
9 Deras släkte ska vara känt
bland folken,
deras avkomma bland folkslagen.
Alla som ser dem ska förstå
att de är det släkte
som Herren har välsignat.

10 Jag gläder mig stort i Herren,
min själ fröjdar sig i min Gud,
för han har klätt mig
i frälsningens klädnad
och svept in mig
i rättfärdighetens mantel,
som när brudgummen
sätter turbanen* på sitt huvud,
som när bruden
pryder sig med sina smycken.
11 För liksom jorden
låter sina växter spira fram
och en trädgård
låter sin sådd växa upp,
så ska Herren Gud
låta rättfärdighet och lovsång
växa upp inför alla folk.

Fotnoter
61:1smort mig   Ett uttryck för den helige Ande, beskydd och invigning till tjänst. Smörjelsen gavs till kungar (1 Sam 16:13 , 1 Kung 1:39 ), präster (2 Mos 30:30f ) och profeter (1 Kung 19:16 , Ps 105:15 ). Jesus citerade versen (Luk 4:18f ) och förklarade att den fått sin uppfyllelse i honom som Messias, den smorde (jfr Apg 10:38 samt 1 Joh 2:20 ).
61:1ödmjuka   Andra handskrifter (Septuaginta): "fattiga".
61:10turbanen   Grundtextens ord leder tanken till turbanen som bars av prästerna (2 Mos 29:6 ).

Parallellställen
61:1Ps 45:8 Jes 11:2 42:1 7 49:9 Matt 11:5 Luk 4:18f.
61:2Jes 63:4 Matt 5:4 Luk 6:21.
61:3Ps 92:13f Jes 60:21.
61:4Jes 58:12 Amos 9:14.
61:5Jes 14:2 60:10.
61:6Jes 60:16 66:21 Upp 1:6.
61:7Jes 35:10 40:2 51:11 Sak 9:12.
61:8Jes 54:10 55:3 Hes 37:26.
61:10Hab 3:18 Sak 3:4f Luk 1:47 Upp 3:5 6:11.
61:11Ps 72:3 Jes 45:8.