× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ett barn blir oss fött

1 Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land* vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan*, hednafolkens Galileen.*


2 Det folk som vandrar i mörkret
ska se ett stort ljus,
över dem som bor
i dödsskuggans land
ska ljuset stråla fram.*
3 Du förökar det folk
som du inte gett* stor glädje.
De ska glädjas inför dig
som man gläds
under skördetiden,
som man jublar när man delar byte.
4 För du ska bryta
deras bördors ok,*
deras skuldrors käpp
och deras plågares stav,
som på Midjans tid.*
5 Ja, varje stövel buren i stridslarm
och varje mantel vältrad i blod
ska brännas upp
och förtäras av eld.

6 För ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare*, Mäktig Gud,
Evig Far, Fridsfurste.*
7 Så ska herradömet bli stort
och friden utan slut
över Davids tron och hans rike.
Det ska befästas och stödjas
med rätt och rättfärdighet
från nu och till evig tid.
Herren Sebaots lidelse
ska göra detta.
Herrens vrede mot Israel
8 Herren sänder ett ord mot Jakob,
och det slår ner i Israel.
9 Hela folket ska märka det,
Efraim och Samarias invånare.
I stolthet och hjärtats högmod
säger de:
10 "Tegelstenar har fallit,
men vi ska bygga upp
med huggen sten.
Mullbärsfikonträd* har huggits ner,
men vi ska ersätta dem
med cedrar."
11Herren reser upp
Resins motståndare* mot dem
och eggar upp deras fiender,
12 arameerna från öster
och filisteerna* från väster,
och de ska sluka Israel
med glupska gap.
Med allt detta upphör inte
hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

13 För folket vänder inte om
till honom som slår dem,
de söker inte Herren Sebaot.
14 Därför ska Herren hugga av
både huvud och svans
från Israel,
både palmtopp och sävstrå,
allt på samma dag.
15 De äldsta och högst uppsatta
är huvudet,
profeten som lär ut lögn
är svansen.
16 För de som leder detta folk
vilseleder det,
och de som låter sig ledas
går i fördärvet.
17 Därför kan Herren inte glädja sig
över deras unga män
eller förbarma sig
över deras faderlösa och änkor,
för alla är hycklare
och gör det som är ont,
varje mun talar dårskap.
Med allt detta upphör inte
hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

18 Ja, gudlösheten brinner som en eld,
den förtär tistel och törne.
Den antänder snårskogen
så att den går upp
i höga virvlar av rök.
19 Landet brinner
genom Herren Sebaots vrede,
och folket är som ved för elden.
Ingen skonar sin broder.
20 Man river åt sig till höger
men förblir hungrig,
man tar för sig till vänster
men blir inte mätt.
Var och en äter köttet
på sin egen arm:
21 Manasse äter Efraim
och Efraim Manasse,
och tillsammans angriper de Juda.
Med allt detta upphör inte
hans vrede,
hans hand är ännu uträckt.

Fotnoter
9:1Sebulons och Naftalis land   Drabbades hårt av assyrierna 733 f Kr (1 Kung 15:29 ).
9:1andra sidan Jordan   Här väster om Jordan (från assyriernas sida sett). Benämningarna anknyter till assyriernas termer för erövrat land i norra Israel.
9:1 Citeras i Matt 4:15f som profetia om Jesu verksamhet i Galileen.
9:2 Citeras i Luk 1:79 som en del av Sakarias profetia om Kristi ankomst.
9:3som du inte gett   Andra handskrifter: "åt vilket du gett".
9:4ok   Bärsele av trä, vanlig bild för underordning (jfr 1 Mos 27:40 , 1 Kung 12:4 , Jer 27:2 ).
9:4Midjans tid   Räddningen från Midjans förtryck genom Gideon (se 10:26 , Dom 6- 7)
9:6f Profetia om Messias födelse (jfr Luk 1:31f ).
9:6Under, Rådgivare   Annan översättning: "Underbar i råd". Egyptiska kungar fick normalt fem tronnamn, medan en av Jesajas söner fick ett profetiskt namn med fyra ord (8:3 ).
9:10Tegelstenar … mullbärsfikonträd   Billigt och enkelt byggmaterial (jfr 2 Mos 1:14 , 1 Kung 10:27 ).
9:11Resins motståndare   Assyrien, som anföll Israel 733 och 722 f Kr. Annan översättning: "Resin som motståndare" (Arams kung, vers 13). Andra handskrifter (Septuaginta): "deras motståndare mot Sion".
9:12filisteerna   Folket i Gaza tog de södra och västra områdena när Juda och Israel var svaga (2 Krön 28:18 ).

Parallellställen
9:1Matt 4:14f.
9:2Jes 42:6 60:1 Luk 1:79 Joh 1:9.
9:3Jes 26:15 35:10 65:18 Ps 119:162.
9:4Dom 7:22f Jes 10:26 14:5 25.
9:5Ps 46:10.
9:61 Mos 49:10 Dom 13:18 Ps 45:4 Jer 32:19 Sak 9:10 Luk 1:31f 2:11 24:36 Rom 9:5 2 Tess 3:16 Hebr 1:8.
9:7Jes 37:32 Dan 7:14 Luk 1:32 1 Kor 15:27.
9:112 Kung 16:7 9.
9:12Jes 5:25 10:4 Jer 10:25.
9:13Jes 45:25 Jer 2:30 5:3 Hos 7:10f.
9:142 Kung 17:3f Jes 10:33 19:15.
9:16Jes 3:12 Matt 15:14 Luk 6:39.
9:19Jes 42:25.