× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Elihu fortsatte. Han sade:

2 Ha lite tålamod,
jag har mer att säga till Guds försvar.
3 Jag vill hämta min insikt från fjärran
och hävda min skapares
rättfärdighet.
4 Mina ord är sannerligen inte falska,
en som har full insikt är med dig.

5 Se, Gud är väldig och förkastar ingen,
han är väldig i sitt förstånds kraft.
6 Den gudlöse låter han inte leva,
men de nödställda skaffar han rätt.
7 Han tar inte sina ögon
från de rättfärdiga.
Han låter dem trona i kungars krets,
upphöjda för evigt.
8 Men läggs de bundna i kedjor
och fångas i eländets snaror,
9 så vill han visa dem vad de har gjort
och vilka brott de i trots
har begått.
10 Han öppnar deras öra för tuktan
och manar dem att vända om
från synden.
11 Om de lyssnar och tjänar honom,
får de framleva sina dagar i lycka
och sina år i ljuvlig ro.
12 Men om de inte lyssnar,
ska de drabbas av svärdet
och gå under i sitt oförstånd.

13 De som har gudlösa hjärtan
tar till vrede,
de ropar inte på hjälp
när han binder dem.
14 De ska dö i sin ungdom
och sluta sitt liv bland horkarlar*
i avgudatempel.
15 Genom lidandet vill han rädda
den som lider
och genom nöden öppna hans öra.
16 Också dig vill han locka
ut ur nödens gap
till en rymlig plats utan betryck
och duka ditt bord
med utsökta rätter.
17 Men du är fylld
av ogudaktighetens dom,
dom och rättvisa håller dig fast.
18 Låt inte vreden locka dig att håna,*
och låt inte en stor lösensumma
förleda dig.
19 Kan ditt rop
och alla kraftansträngningar
frita dig från nöd?
20 Längta inte efter den natt
då folken ska ryckas från sin plats.
21 Akta dig, vänd dig inte till ondskan,
som du valt i stället för lidande.

22 Se, Gud är upphöjd i sin kraft.
Var finns en lärare som han?
23 Vem har anvisat honom hans väg,
och vem kan säga:
”Du har gjort orätt”?
24 Kom ihåg att upphöja hans verk
som människorna besjunger,
25 som alla människor ser,
som de betraktar om än i fjärran.
26 Se, Gud är för hög för vårt förstånd,
hans år är fler än någon kan utforska.

27 Vattnets droppar drar han uppåt,
de strilar som regn från dimman.
28 Det strömmar från skyarna
och droppar i mängd
över människor.
29 Kan någon förstå
hur molnen breder ut sig,
förstå dundret från hans hydda?
30 Se, han sprider sina blixtars ljus
omkring sig
och döljer havets djup.
31 Genom dem dömer han folken,
men ger också mat i överflöd.
32 Han höljer sina händer i blixtars ljus
och befaller dem att träffa sitt mål.
33 Hans dunder bär bud om honom,
även boskapen vet vad som väntar.*

Fotnoter
36:14horkarlar i avgudatempel   Manliga tempelprostituerade (jfr 1 Kung 14:24 , 2 Kung 23:7 ).
36:18att håna   Annan översättning: ”när du tuktas”.
36:33även boskapen vet vad som väntar   Annan översättning: ”den som ivrar mot det onda”.

Parallellställen
36:6Job 8:22 Ps 72:4 Jes 11:4.
36:71 Sam 2:8 Ps 33:18 34:16 113:7f.
36:10Job 33:16f Jona 3:8.
36:115 Mos 30:19.
36:145 Mos 23:17 1 Kung 14:24.
36:15Jes 38:17.
36:16Ps 18:20 23:5.
36:20Job 34:20 25.
36:22Job 35:11 Ps 25:8f.
36:235 Mos 32:4 2 Krön 19:7 Job 8:3 34:10 Jes 40:13 45:19 Rom 11:34.
36:26Job 11:7 Ps 92:9 102:13 28 Jes 63:16 Klag 5:19 Dan 6:26 Hebr 1:12.
36:271 Mos 2:6 Job 5:10 38:25.
36:29Job 37:11 16 Ps 18:12.