× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens domedag

1 Se, dagen kommer,

den brinner som en ugn.
Då ska alla högmodiga
och alla som gör det onda
vara som halm.
Dagen som kommer
ska bränna upp dem,
säger Herren Sebaot,
den ska varken lämna
rot eller kvist.
2 Men för er som vördar mitt namn
ska rättfärdighetens sol gå upp
med läkedom under sina vingar*.
Då ska ni komma ut och hoppa
likt kalvar som släpps ur sitt bås.
3 Ni ska trampa ner de gudlösa,
för de ska bli stoft under era fötter
den dag jag utför mitt verk,
säger Herren Sebaot.

4 Kom ihåg min tjänare Moses lag
som jag gav honom på Horeb*,
stadgar och föreskrifter
för hela Israel.
5 Se, jag ska sända er profeten Elia.*
innan Herrens dag kommer,
den stora och fruktansvärda
6 Han ska vända
fädernas hjärtan till barnen
och barnens hjärtan
till deras fäder,
så att jag inte kommer och viger
landet åt förintelse*.

Fotnoter
4:2under sina vingar   En bild för omsorg (Ps 63:8 , Luk 13:34 ). Den bevingade solen var en kungasymbol. Uttrycket används om Messias i Luk 1:78 .
4:4Horeb   Berget Sinai (5 Mos 4:10f ).
4:5fsända er profeten Elia   Nämns av Jesus i Matt 17:10 , Mark 9:11 och i Luk 1:17 som profetia om Johannes Döparen.
4:6förintelse   Hebr. chérem innebär att något överlåts åt Herren och avskiljs från människornas värld, ofta genom förintelse (jfr 5 Mos 7).

Parallellställen
4:1Ps 21:10 Amos 2:9 Ob v 18 Upp 21:8.
4:2Ps 72:2f Jes 11:4f Jer 33:6 Luk 1:78.
4:3Jes 26:5f.
4:42 Mos 20:1f 5 Mos 4:23f 5:1f 6:1f Luk 18:20 Hebr 3:5.