× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ordspråk från Hiskias män (Kap 25-29)

1 Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Juda kung Hiskias män*.


2 Det är Guds ära att dölja en sak
och kungars ära att utforska den.

3 Himlens höjd och jordens djup
och kungars hjärtan
kan ingen utforska.

4 Ta bort slagget från silvret,
så får guldsmeden fram ett kärl.
5 Ta bort de gudlösa ur kungens tjänst,
så blir hans tron befäst
genom rättfärdighet.

6 Förhäv dig inte inför kungen
och ställ dig inte
på de storas plats.
7 Det är bättre att han säger till dig:
”Kom upp hit!”*
än att du flyttas ner
för en förnämare man
som dina ögon har sett*.

8 Var inte för snabb
att starta en rättstvist,
för vad gör du längre fram
om din motpart skämmer
ut dig?

9 Lägg fram din egen sak
mot din motpart,
men röj inte någon annans
hemlighet.
10 Annars kan den som hör det
klandra dig,
och du får dåligt rykte
för all framtid.

11 Som guldäpplen i silverinfattning
är ord som talas i rätt tid.

12 Som en ring av guld
och ett gyllene smycke
är en vis förmanare
för ett lyssnande öra.

13 Som svalkande snö på en skördedag*
är en pålitlig budbärare
för den som sänt honom.
Han ger nytt liv åt sin herres själ.

14 Som moln och vind utan regn
är den som skryter med gåvor
han inte ger.

15 Med tålamod kan furstar övertalas,
en mild tunga kan krossa ben.

16 Hittar du honung, ät lagom,
så att du inte blir övermätt
och kräks.

17 Sätt inte din fot i din väns hus
för ofta,
så att han tröttnar på dig
och avskyr dig.

18 En stridshammare, ett svärd
och en skarp pil
är den som vittnar falskt
mot sin nästa.

19 Som en ruttnande tand
och en slintande fot
är förtroende för en svekfull
på nödens dag.

20 Att sjunga sånger
för ett sorgset hjärta
är som att klä av sig en vinterdag
eller som syra på soda*.

21 Om din fiende är hungrig,
ge honom att äta,
om han är törstig,
ge honom att dricka.*
22 Då samlar du glödande kol
på hans huvud,
och Herren ska belöna dig.

23 Nordanvind för med sig regn,
tasslande tunga sura miner.

24 Bättre bo i en vrå på taket
än dela huset
med en grälsjuk kvinna.

25 Som friskt vatten för en törstig själ
är gott budskap från fjärran land.

26 Som en grumlad källa
och en förorenad brunn
är en rättfärdig som ger efter
för en gudlös.

27 Att äta för mycket honung
är inte gott,
att söka sin egen ära
är inte ärofullt.*

28 Som en nerbruten stad utan murar
är den man som inte kan
styra sitt sinne.

Fotnoter
25:1Hiskias män   Kung Hiskia (715-687 f Kr) återupprättade templet med dess präster och leviter (2 Krön 29- 31). I kretsen kring honom (Jes 37:2 ) fanns även profeten Jesaja.
25:7Kom upp hit   Ordspråket användes av Jesus vid en måltid (Luk 14:7f ).
25:7som dina ögon har sett   Enligt en annan tolkning hör orden till nästa ordspråk: ”Vad dina ögon har sett ska du inte vara för snabb att starta en rättstvist om”.
25:13svalkande snö på en skördedag   Vetet skördades i maj-juni, heta månader då nederbörd är sällsynt i Israel (jfr 26:1 , 1 Sam 12:17 ). Kan möjligen syfta på kylande is hämtad från bergstoppar.
25:20syra på soda   Bildar en kraftig kemisk reaktion. Jfr Sauls reaktion i 1 Sam 18:10 , 19:9 .
25:21f Citeras av Paulus i Rom 12:20 .
25:27att söka sin egen ära är inte ärofullt   Grundtexten svårtolkad.

Parallellställen
25:12 Kung 18:1f.
25:25 Mos 29:29 Jes 45:15 Rom 11:33.
25:5Ords 16:12 20:8 28.
25:7Luk 14:7f.
25:9Ords 11:13 20:19.
25:11Ords 15:23.
25:12Ps 141:5 Ords 15:31.
25:13Ords 13:17 26:6.
25:14Jud v 12.
25:15Ords 15:1 Pred 10:4.
25:16Ords 24:13.
25:18Ps 57:5 59:8 Ords 19:5 21:28 24:28.
25:19Jes 42:17 Dan 7:7.
25:20Rom 12:15.
25:212 Kung 6:22 Matt 5:44 Rom 12:20.
25:24Ords 21:9 19.
25:28Neh 1:3 Ords 16:32.