× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Bättre vara fattig

och hederlig
än vara falsk i sitt tal
och en dåre.

2 Att sakna kunskap är illa nog,
men den som rusar i väg
missar målet.

3 Människans dårskap
fördärvar hennes väg,
men hennes hjärta vredgas
Herren.

4 Rikedom ger många vänner,
men den fattige mister
den vän han har.

5 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,
den som främjar lögn
kommer inte undan.

6 Många söker en furstes välvilja,
alla är vänner till den givmilde.

7 Den fattige blir avskydd
av alla sina släktingar,
även hans vänner
fjärmar sig från honom –
han jagar dem med ord,
men de är borta*.

8 Den som vinner vett
älskar sitt liv,
den som tar vara på insikt
finner lycka.

9 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,
den som främjar lögn ska förgås.

10 Det passar inte att dåren lever i lyx,
än mindre att en slav
råder över furstar.

11 Förstånd gör en människa
tålmodig,
det är hennes ära
att förlåta en försyndelse.

12 En kungs vrede
är som ett lejons rytande,
hans välvilja är som dagg
på gräset.

13 En dåraktig son är sin fars fördärv,
en hustrus gnat
ett ständigt takdropp.

14 Gård och gods ärvs från fäderna,
en förståndig hustru
får man från Herren.

15 Lättja försänker i dvala,
den håglöse får hungra.

16 Den som håller budet
bevarar sitt liv,
den som inte ger akt på sin väg
ska dö.

17 Den som ömmar för den fattige
lånar åt Herren
och lönas av honom
för det goda han gjort.

18 Fostra din son
medan det finns hopp*,
sträva inte efter att vålla hans död.

19 Den hetsige måste få sitt straff,
för om du friar honom
får du fortsätta göra det*.

20 Lyssna på råd och ta emot fostran,
så blir du till slut vis.

21 Många planer har en man
i sitt hjärta,
men Herrens råd ska bestå.

22 En människa längtar efter godhet,
bättre vara fattig än en lögnare.

23 Vördnad för Herren leder till liv,
man kan vila mätt
utan att drabbas av något ont.

24 Den late sticker handen i skålen
men orkar inte föra den till munnen.

25 Slå hånaren
så blir den okunnige klok,
tillrättavisa den förståndige
så vinner han kunskap.

26 Den som tar till våld mot sin far*
eller driver bort sin mor
är en usel och skamlös son.

27 Min son, om du slutar lyssna
till förmaning
så villar du bort dig
från kunskapens ord.

28 Ett ont vittne hånar det rätta,
de gudlösas mun slukar ondska.

29 Straff är bestämt för hånare,
piskrapp för dårars rygg.

Fotnoter
19:7men de är borta   Grundtextens innebörd är oklar.
19:18medan det finns hopp   Annan översättning: ”för det finns hopp”.
19:19får du fortsätta göra det   Annan översättning: ”gör du det värre”.
19:26tar till våld mot sin far   Belagt med dödsstraff (2 Mos 21:15 ). Annan översättning: ”plundrar sin far”.

Parallellställen
19:1Ords 20:7 28:6.
19:2Ords 1:4 10:14 24:5 14 Kol 1:9f.
19:4Ords 14:20.
19:55 Mos 19:18f Ords 21:28 24:28 25:18f.
19:7Ords 14:20 18:23.
19:9Ps 5:7 55:24 Apg 5:4f.
19:10Ords 17:16 26:1 30:22.
19:11Ords 14:17 29 16:32 Matt 6:12.
19:12Ords 16:14f 20:2.
19:13Ords 15:20 17:25 21:9 27:15.
19:14Ords 18:22 31:10f 2 Kor 12:14.
19:15Ords 10:4f 12:24 27 13:4 20:13.
19:16Ords 16:17 Luk 10:28.
19:17Ords 12:14 14:31 Matt 10:42 25:40 Luk 6:38.
19:185 Mos 21:18f Ords 3:12 13:24 22:15 23:13.
19:20Ords 1:8 4:1 8:33 12:15 15:32.
19:21Ps 33:11 Ords 16:1 9 Jes 46:10.
19:23Ps 91:10 Ords 11:19 12:21 14:27.
19:24Ords 20:4 26:15.
19:25Ords 21:11.
19:26Ords 20:20 28:24.
19:27Ords 23:12.
19:28Pred 3:16.
19:29Ords 10:13 20:30 26:3.