× 
 Från
 Till
 Metod

 

Med blicken på Guds nåd

1 En pilgrimssång.


Jag lyfter mina ögon till dig,
du som tronar i himlen.
2 Som tjänarnas ögon
ser till sin herres hand,
som tjänarinnans ögon
ser till sin husfrus hand,
så ser våra ögon
till Herren vår Gud
till dess han förbarmar sig
över oss.

3*Förbarma dig, Herre,
förbarma dig över oss,
för vi har fått nog av allt förakt.
4*Vår själ har fått nog
av de säkras hån
och de stoltas förakt.

Fotnoter
123:3 Neh 4:4 , Ps 51:3 .
123:4 Job 12:4f .